INTRO | F | C | Dm | Am |
INTRO | Bb | F | C | C | Dm |
INTRO | Dm | Dm | Bb C | Dm |
INTRO | Dm | Dm | Bb C | Dm | Dm |

 
หัน
Dm 
ไปทางใด๋กะมีแต่คนมีคู่
 
อยากจะรู้อ
Bb 
ยู่เหมือนกัน
ไม่เข้าใจ
Dm 
 
โลก
Dm 
แห่งความเหงา 
 
มีหมู่เป็นเพื่อนข้างกาย
 
ขอบใจหลาย
Bb 
ที่เข้ามาเป็น
เพื่อนกู
Dm 

 
เห็น
Bb 
คนฮักกันพออยากเอาเกิบ
วีใส่
 
หนีไปยอก
Am 
กันไกล ๆ ได้บ่สู
Dm 
 
ขี้เ
Bb 
ดี้ยจหลายความฮัก 
 
มันเจ็บคัก
Gm 
ฝังใจ
 
อย่าทำร้าย
คนที่โสดแบบนี้เลย

 
โสด
แล้วพาล 
 
โคตรรำคาญ
คนรักกัน
 
มันเหม็น
Dm 
ความฮักขี้เดียจคัก
Am 
ในสายตา
 
เรื่อง
Bb 
ของเขา 
 
เฮากะบ่มี
สิทธิ์
 
ให้หลูโตน
จักนิด มันอิจฉาคนฮักกัน เย้..
Dm 

 
ส่างมาเป็น
Dm 
ตาหน่าย 
 
มาขี้ล้ายคักแท้
 
ละกอดกันใส่หน้ากู ละเกี๊ยวกันพอป่านงู
 
 
เปิดห้อง
Bb 
ถะแหมะสูไปหน่ำกัน
ให้มันแล้ว
 
มาเฮ็ด
Dm 
ส่ำพอก่ำก่าละยามใด๋ละสูสิแล้ว
 
วิถีแ
Dm 
ห่งคนโสดสูอย่ามาเฮ็ดแบบนี้
 
ลี้ส่อกันเบา ๆ สูคือบ่เฮ็ดจั่งซี่
 
 
เป็นโสด
Bb 
ละมันบ่ตายแต่ว่ามันขาย
ดี๊ดี
 
คืนนี้อ
Dm 
ยู่ใสเด็ด เดี๋ยวอ้ายสิพาไป PARTY

INSTRU | Dm | Dm | Bb C | Dm |
INSTRU | Dm | Dm | Bb C | Dm | Dm |

 
โอ้
Dm 
หนอนาง หนีแหมะสู สุ่มฮักกัน
 
กูละซัง
Bb 
 ซังหลาย
คนสุ่มนี้
Dm 
ไปไกล 
 
 
สิได้บ่
Dm 
ได้บ่ โอ้ยเด้ หล่าเอย
 
เอิงเอย
Bb 
 ได้บ่..
 เอิงเอย
Dm 
ผู้เด้อ ๆ นางเอย..

 
เห็น
Bb 
คนฮักกันพออยากเอาเกิบ
วีใส่
 
หนีไปยอก
Am 
กันไกล ๆ ได้บ่สู
Dm 
 
ขี้เ
Bb 
ดี้ยจหลายความฮัก 
 
มันเจ็บคัก
Gm 
ฝังใจ
 
อย่าทำร้าย
คนที่โสดแบบนี้เลย

 
โสด
แล้วพาล 
 
โคตรรำคาญ
คนรักกัน
 
มันเหม็น
Dm 
ความฮักขี้เดียจคัก
Am 
ในสายตา
 
เรื่อง
Bb 
ของเขา 
 
เฮากะบ่มี
สิทธิ์
 
ให้หลูโตน
จักนิด 
 
มันอิจฉาคนฮักกัน

 
โสด
แล้วพาล 
 
โคตรรำคาญ
คนรักกัน
 
มันหม็น
Dm 
ความฮักขี้เดียจคัก
Am 
ในสายตา
 
แฟน
Bb 
ของเขาเฮากะบ่มี
สิทธิ์
 
แต่ถ้ากูจี
บติดมันกะสิทธิ์ของกู

INSTRU | Dm |

 
ส่างมาเป็น
Dm 
ตาหน่าย 
 
มาขี้ล้ายคักแท้
 
ละกอดกันใส่หน้ากู ละเกี๊ยวกันพอป่านงู
 
 
เปิดห้อง
Bb 
ถะแหมะสูไปหน่ำกัน
ให้มันแล้ว
 
มาเฮ็ด
Dm 
ส่ำพอก่ำก่าละยามใด๋ละสูสิแล้ว
 
วิถีแ
Dm 
ห่งคนโสดสูอย่ามาเฮ็ดแบบนี้
 
ลี้ส่อกันเบา ๆ สูคือบ่เฮ็ดจั่งซี่
 
 
เป็นโสด
Bb 
ละมันบ่ตายแต่ว่ามันขาย
ดี๊ดี
 
คืนนี้อ
Dm 
ยู่ใสเด็ด เดี๋ยวอ้ายสิพาไป PARTY

OUTRO | Dm | Dm | Bb C | Dm |
OUTRO | Dm | Dm | Bb C | Dm |
OUTRO | Dm | Dm | C | Dm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites