INTRO | A F#m | Bm E | ( 2 Times )

 
ได้มา
A 
ยืนมาเยือนถิ่นเมือง
E/G# 
เหนือ
 
ช่างงามเ
F#m 
หลือเหนือคำที่เล่
E 
าขาน
 
ได้มา
D 
พบเจอเธอที่
C#m 
ริมน่าน
 
เหมือนสาย
Bm 
ธารแห่งรัก 
 
พัดพา
E 
มา

 
เธอพา
A 
ฉันท่องไปใน
E/G# 
ความฝัน
 
เธอพ
F#m 
าฉันเที่ยวเมืองที่งา
E 
มตา
 
ทำให้
D 
ฉันรักเธอและ
C#m 
รู้ว่า
 
ไม่ขอ
Bm 
ลาจากเมืองน่านแห่ง
E 
นี้..

 
จะกลับไปได้ยั
A 
งไง 
 
เมื่อหัวใจมันอยู่
F#m 
ที่น่าน
 
คิดถึงภาพวั
Bm 
นวานวันที่ฉันได้พบกับเ
E 
ธอ
 
กลับไปได้ยังไ
A 
งเมื่อหัวใจมันเฝ้าแต่
F#m 
เพ้อ
 
คิดถึงเพียงแต่
Bm 
เธอ.. 
 
E 
ากหัวใจไว้น่
A 
าน

INSTRU | D E |

 
อยากให้เ
A 
ธอช่วยรับหัวใ
E/G# 
จไว้
 
ฝากดูแ
F#m 
ลหัวใจไว้นานน
E 
าน
 
อยากกระ
D 
ซิบรักเธอเหมือน
C#m 
ปู่ย่าม่าน
 
ให้เป็นตำ
Bm 
นานอยู่ที่น่านกั
E 
บเธอ…

 
จะกลับไปได้ยั
A 
งไง 
 
เมื่อหัวใจมันอยู่
F#m 
ที่น่าน
 
คิดถึงภาพวั
Bm 
นวานวันที่ฉันได้พบกับเ
E 
ธอ
 
กลับไปได้ยังไ
A 
งเมื่อหัวใจมันเฝ้าแต่
F#m 
เพ้อ
 
คิดถึงเพียงแต่
Bm 
เธอ.. 
 
E 
ากหัวใจไว้น่
A 
าน

INSTRU | D | A | D | A |
INSTRU | Bm C#m | Bm F#m | Bm D | E |

 
จะกลับไปได้ยั
A 
งไง 
 
เมื่อหัวใจมันอยู่
F#m 
ที่น่าน
 
คิดถึงภาพวั
Bm 
นวานวันที่ฉันได้พบกับเ
E 
ธอ
 
กลับไปได้ยังไ
A 
งเมื่อหัวใจมันเฝ้าแต่
F#m 
เพ้อ
 
คิดถึงเพียงแต่
Bm 
เธอ..

 
จะกลับไปได้ยั
A 
งไง 
 
(เมื่อหัวใจมันอยู่
F#m 
ที่น่าน)
 
คิดถึงภาพวั
Bm 
นวานวันที่ฉันได้พบกับเ
E 
ธอ
 
กลับไปได้ยังไ
A 
ง 
 
(เมื่อหัวใจมันเฝ้าแต่
F#m 
เพ้อ)
 
คิดถึงเพียงแต่
Bm 
เธอ.. 
 
E 
ากหัวใจไว้น่
A 
าน

 
รักแค่เพียงแ
Bm 
ต่เธอ.
E 
.. 
 
ฝากหัวใจไว้..น่
A 
าน

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites