INTRO | A C#m | Bm E |
INTRO | A C#m | F#m E | D E | A E |

 
ก็ไม่ได้รู้
ว่าเขาจะหลอก ก็ไม่ได้รู้
C#m 
ว่าเขาจะทำ
 
Bm 
งเป็นเวรกรร
ม..ที่ฉันสร้างม

 
ก็ไม่ได้คิ
ดอิอยากเป็น
หม้าย
 
สถาน
C#m 
ะในทาง..ไม่
F#m 
ดี
 
บาดเจ็
Bm 
บครั้งนี้..
 คงจำอีก
นาน

 
ที่จะได้รัก
ใครสักคน 
 
มันไม่ง่า
C#m 
ยเลย
 
อยู่ ๆ
Bm 
 กะเลิกเฉยเล
ย 
 
ไปต่อไม่
ได้
 
ไอ้ทีแรก ๆ
 ดีแสนดี
 
พันนู้พันนี้
C#m 
 ก็หลงเชื่อ
F#m 
ใจ
 
สถาน
Bm 
ะเลยเปลี่ยนไป
 กลายเป็น
หม้าย

 
ก็เล
C#m 
ย..ต้องดูกันให้ดี
F#m 
 ๆ
 
ไม่อยา
กเจ็บแบบนี้อีกแล้
ว..

 
ไม่อยากเป็นหม้ายซ้ำซ้
Dmaj7 
อน
 
ไม่อยากนอนร้องครวญ
C#m7 
คราง
 
ไม่อยากคบใครพลาง
Bm7 
 
และเอาเร
าไปคั่นเว
ลา
 
เป็นหม้
A7 
ายก็มีหัวใ
Dmaj7 
 
ไม่ไช่ใครที่ไหนกะไ
C#m7 
ด้
 
ฉันเป็นแค่คนทั่วไ
Bm7 
 
มันมี
ศักศรีของ
มัน

INSTRU | D | C#m F#m | Bm D | E |

 
ก็เล
C#m 
ย..ต้องดูกันให้ดี
F#m 
 ๆ
 
ไม่อยา
กเจ็บแบบนี้อีกแล้
ว..

 
ไม่อยากเป็นหม้ายซ้ำซ้
Dmaj7 
อน
 
ไม่อยากนอนร้องครวญ
C#m7 
คราง
 
ไม่อยากคบใครพลาง
Bm7 
 
และเอาเร
าไปคั่นเว
ลา
 
เป็นหม้
A7 
ายก็มีหัวใ
Dmaj7 
 
ไม่ไช่ใครที่ไหนกะไ
C#m7 
ด้
 
ฉันเป็นแค่คนทั่วไ
Bm7 
 
มันมี
ศักศรีของ
มัน

 
ไม่อยากเป็นหม้ายซ้ำซ้
Dmaj7 
อน
 
ไม่อยากนอนร้องครวญ
C#m7 
คราง
 
ไม่อยากคบใครพลาง
Bm7 
 
และเอาเร
าไปคั่นเว
ลา
 
เป็นหม้
A7 
ายก็มีหัวใ
Dmaj7 
 
ไม่ไช่ใครที่ไหนกะไ
C#m7 
ด้
 
ฉันเป็นแค่คนทั่วไ
Bm7 
 
มันมี
ศักศรีของ
มัน

OUTRO | D | C#m | Bm E | A | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites