INTRO | G Bm | Em D | C Bm | Am D |

 
เธอ
คงไม่ต้อง
Bm 
บอก 
 
ว่ารัก
Em 
เขาแค่ไหน
 
ฉันดูอ
อก..       
Bm 
ในทุก
Am 
การกระทำ
 
ส่วนฉัน
คงไม่พูด
Bm 
หรอก 
 
ว่ารัก
Em 
เธอแค่ไหน
 
แต่เธอคงดูอ
อก..       
Bm 
จากสิ่ง
Am 
ที่ฉันทำ

 
และฉันก็รู้ตั
Bm 
วดีว่าไม่มีทาง
Em 
ไปสู้เขา
 
ฉันขอ
Am 
เพียงแค่ขอ
Bm 
ให้ได้อยู่
ตรงนี้

 
คง
ไม่เป็นไรหรอก 
 
น้ำ
Bm 
ตาที่ไหล
 
คง
Em 
ไม่เป็นไร 
 
ถ้าได้มีเ
Bm 
ธอต่อไป
 
แค่ต่อ
เวลาที่ฉั
นมี
 
ได้อยู่กั
Bm 
บเธอในตอน
Em 
นี้
 
ถึงแม้ว่
Am 
าสุดท้าย
Bm 
เธอจะไป
Cm 
.. 
 
ก็ไม่เ
ป็นไร

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |

 
อย่า
เลยไม่ต้อง
Bm 
ห่วง 
 
ฉันรู้ต้
Em 
องปวดร้าว
 
และเสีย
ใจ..       
Bm 
ฉันคุ้น
Am 
เคยมันดี
 
ความผิดหวัง
ทำให้เรา
Bm 
เจ็บ 
 
ยอมรับ
Em 
อย่างผู้แพ้
 
แต่มันก็ยัง
ดี..       
Bm 
ยังพอได้ใกล้
Am 
กับความฝัน

 
แต่ฉันก็รู้ตั
Bm 
วดีว่าไม่มีทาง
Em 
ไปสู้เขา
 
ฉันขอ
Am 
เพียงแค่ขอ
Bm 
ให้ได้อยู่
ตรงนี้

 
คง
ไม่เป็นไรหรอก 
 
น้ำ
Bm 
ตาที่ไหล
 
คง
Em 
ไม่เป็นไร 
 
ถ้าได้มีเ
Bm 
ธอต่อไป
 
แค่ต่อ
เวลาที่ฉั
นมี 
 
ได้อ
Bm 
ยู่กับเธอในตอน
Em 
นี้
 
ถึงแม้ว่
Am 
าสุดท้าย
Bm 
เธอจะไป
Cm 
.. 
 
ก็ไม่เ
ป็นไร

INSTRU | G | Em | D | Am D |
INSTRU | G | Em | Bm | C | D |

 
คง
ไม่เป็นไรหรอก 
 
น้ำ
Bm 
ตาที่ไหล
 
คง
Em 
ไม่เป็นไร 
 
ถ้าได้มีเ
Bm 
ธอต่อไป
 
แค่ต่อ
เวลาที่ฉั
นมี 
 
ได้อ
Bm 
ยู่กับเธอในตอน
Em 
นี้
 
ถึงแม้ว่
Am 
าสุดท้าย
Bm 
เธอจะไป
Cm 
.. 
 
ก็ไม่เ
ป็นไร…
 
แค่
Am 
เท่านี้ก็
พอ..แล้ว…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites