มารักทำไมตอน
G 
นี้ 
 
ตอน
D/F# 
ที่จะเสียฉัน
Em 
ไป 
 
 
D 
 
ทั้งทั้งที่ฉั
C 
นทุ่มให้หมด
Bm 
ใจ 
 
แต่
Am 
เธอกลับทิ้ง
D 
มัน
 
ไม่เคย
G 
รัก 
 
ไม่เ
F 
คยนึกแ
E 
คร์กัน
 
แล้วจะ
Am 
เอาอะไรกับฉัน
 
ไม่รัก
D 
กันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เ
G 
ข้าใจ

G 
เธอไม่เป็นอย่าง
Bm 
ฉันคงไม่เข้าใ
C 
จ 
 
 
Cm 
 
ว่ามันเจ็บ
Bm 
แค่ไหน
Em 
ต้องอยู่เหมือน
Am 
คนไร้ตัวต
D 
G 
หลังจากคบกัน
Bm 
แล้วทำไมเหตุผ
C 
ล 
 
 
Cm 
 
ของเธอมากเ
Bm 
หลือเกิ
Em 
น 
 
ไม่มีเ
Am 
วลาให้ฉันเ
D 
ลย

C 
ไปกับใครต่อใครทำเหมือนว่า
Bm 
ฉันคือของ
Em 
ตาย
 
แล้วจะ
Am 
ห้ามทำไมหากฉันจะไปกับเ
D 
ขา

 
มารักทำไมตอน
G 
นี้ 
 
ตอน
D/F# 
ที่จะเสียฉัน
Em 
ไป 
 
 
D 
 
ทั้งทั้งที่ฉั
C 
นทุ่มให้หมด
Bm 
ใจ 
 
แต่
Am 
เธอกลับทิ้ง
D 
มัน
 
ไม่เคย
G 
รัก 
 
ไม่เ
F 
คยนึกแ
E 
คร์กัน
 
แล้วจะ
Am 
เอาอะไรกับฉัน
 
ไม่รัก
D 
กันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เ
G 
ข้าใจ

G 
ขอให้เธอลอง
Bm 
ทบทวนดูให้
C 
ดี 
 
 
Cm 
 
ว่าตอนก่อน
Bm 
รักกัน 
 
 
Em 
 
เธอมองเห็น
Am 
ค่าฉันเท่าไ
D 
G 
แล้วเปรียบเทียบวัน
Bm 
นี้ว่ามันต่างไ
C 
หม 
 
 
Cm 
 
ถ้าเธอยังไ
Bm 
ม่ลืม  
Em 
 
ว่าเธอคน
Am 
เดิม 
 
เป็นยังไ
D 

C 
ไปกับใครต่อใครทำเหมือนว่า
Bm 
ฉันคือของ
Em 
ตาย
 
แล้วจะ
Am 
ห้ามทำไมหากฉันจะไปกับเ
D 
ขา

 
มารักทำไมตอน
G 
นี้ 
 
ตอน
D/F# 
ที่จะเสียฉัน
Em 
ไป 
 
 
D 
 
ทั้งทั้งที่ฉั
C 
นทุ่มให้หมด
Bm 
ใจ 
 
แต่
Am 
เธอกลับทิ้ง
D 
มัน
 
ไม่เคย
G 
รัก 
 
ไม่เ
F 
คยนึกแ
E 
คร์กัน
 
แล้วจะ
Am 
เอาอะไรกับฉัน
 
ไม่รัก
D 
กันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เ
G 
ข้าใจ

INSTRU | C | Bm | C | D |

 
มารักทำไมตอน
G 
นี้ 
 
ตอน
D/F# 
ที่จะเสียฉัน
Em 
ไป 
 
 
D 
 
ทั้งทั้งที่ฉั
C 
นทุ่มให้หมด
Bm 
ใจ 
 
แต่
Am 
เธอกลับทิ้ง
D 
มัน
 
ไม่เคย
G 
รัก 
 
ไม่เ
F 
คยนึกแ
E 
คร์กัน
 
แล้วจะ
Am 
เอาอะไรกับฉัน
 
ไม่รัก
D 
กันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เ
G 
ข้าใจ

 
แล้วจะเ
C 
อาอะไรกับฉัน
 
ไม่รักกันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เ
G 
ข้าใจ

OUTRO | C | C | G | G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites