ยังรักฉันอยู่ไ
F 
หม 
 
ฉันเ
G 
องไม่แน่
Am 
ใจ
 
บอกรักฉันได้
F 
ไหม 
 
อยากจะ
G 
ฟังจากปาก
C 
เธอ

INSTRU | F G | Am | F G | C |

 
เขาโทรมาทุก
Am 
วัน 
 
รู้ไหมฉันรำ
Em 
คาญ
 
พูดสายกันนาน
Am 
นาน 
 
เหมือน
G 
มีใจให้เ
C 
ขา
 
ขอถามเธอซัก
F 
คำ 
 
เถอะวัน
G 
นี้
 
เรื่องความ
Em 
รักระหว่าง
Am 
เรา 
 
กับ
F 
เขา 
 
เอายัง
G 
ไง

 
หยุดพูดไปได้ไ
Am 
หม 
 
ไม่มีใจให้คน
Em 
อื่น
 
โทรหากันทั้ง
Am 
คืน 
 
ไม่ให้
G 
คิดได้อย่าง
C 
ไร
 
ขอถามเธอซัก
F 
คำ 
 
เถอะวัน
G 
นี้
 
เธอยัง
Em 
รักฉันอยู่
Am 
ไหม
 
อยาก
F 
ฟังคำจริง
G 
ใจ 
 
จากปาก
C 
เธอ

 
ยังรักฉันอยู่
F 
ไหม 
 
ฉัน
G 
เองไม่แน่
Am 
ใจ
 
บอกรักฉันได้
F 
ไหม 
 
อยากจะ
G 
ฟัง 
 
จากปาก
C 
เธอ
 
หมอนั่นจะได้
F 
รู้ 
 
ซัก
G 
ที 
 
ให้หยุด
Em 
ฝันหยุดพร่ำ
Am 
เพ้อ
 
ให้มัน
F 
รู้ 
 
ว่า
G 
เธอมีแฟน
C 
แล้ว

INSTRU | Am | F G Am | ( 2 Times )
INSTRU | Am | G | F | C | Am | G | F | G |

 
หยุดพูดไปได้ไ
Am 
หม 
 
ไม่มีใจให้คน
Em 
อื่น
 
โทรหากันทั้ง
Am 
คืน 
 
ไม่ให้
G 
คิดได้อย่าง
C 
ไร
 
ขอถามเธอซัก
F 
คำ 
 
เถอะวัน
G 
นี้
 
เธอยัง
Em 
รักฉันอยู่
Am 
ไหม
 
อยาก
F 
ฟังคำจริง
G 
ใจ 
 
จากปาก
C 
เธอ

 
ยังรักฉันอยู่
F 
ไหม 
 
ฉัน
G 
เองไม่แน่
Am 
ใจ
 
บอกรักฉันได้
F 
ไหม 
 
อยากจะ
G 
ฟัง 
 
จากปาก
C 
เธอ
 
หมอนั่นจะได้
F 
รู้ 
 
ซัก
G 
ที 
 
ให้หยุด
Em 
ฝันหยุดพร่ำ
Am 
เพ้อ
 
ให้มัน
F 
รู้ 
 
ว่า
G 
เธอมีแฟน
C 
แล้ว

 
ยังรักฉันอยู่
F 
ไหม ฮือ  
G 
ฮือ ฮือ  
Am 
ฮือ..
 
บอกรักฉันได้
F 
ไหม 
 
อยากจะ
G 
ฟังจากปาก
C 
เธอ
 
หมอนั่นจะได้
F 
รู้ซัก
G 
ที 
 
ให้หยุด
Em 
ฝันหยุดพร่ำ
Am 
เพ้อ
 
ให้มัน
F 
รู้ 
 
ว่า
G 
เธอมีแฟน
Am 
แล้ว
 
ให้มัน
Ab 
รู้ 
 
ว่า
G 
เธอเป็นแฟน
C 
ฉัน..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites