INTRO | G | Csus2 | ( 2 Times )

Gmaj7 
เธอบ่นอายคนเหลือเกิน
 
ที่
Bm 
เราเดินด้วยกัน
 
ชอบชม
Csus2 
ใครคนโน้นคนนั้น
 
ว่า
D7 
ดีกว่าฉันเท่าไร
Gmaj7 
ตอนเธอจะมาคบกัน
 
เธอ
Bm 
เคยพูดคำว่าไง
 
รักที่
Csus2 
ฉันเป็นฉันใช่ไหม
 
ทำไ
D7 
มวันนี้ลืม

Am 
..ถ้าดีไม่
Bm 
พอให้รั
C 
Am 
..เธอมารักกันทำไ
D 

 
เปลี่ยน
C 
ฉันมันยากเกินไ
D 
 
เปลี่ยนแฟนใ
Bm 
หม่ง่ายกว่าไหมเ
Em 
ธอ
 
แนะ
Am 
นำให้เธอ 
 
ไป
D 
หาให้เจอเลยค
G 
นดีดี
C 
คนที่รักเธอจ
D 
ริง
 
และดู
Bm 
แลดีกว่าฉัน
Em 
คนนี้ 
 
ถ้า
Am 
มี
 
ไป
D 
รักเขาเลยฉันเ
G 
ต็มใจ

INSTRU | C | G |

Gmaj7 
แค่อยากให้เธอทบทวน
 
กับ
Bm 
ตัวเองให้ดี
 
รักตัว
Csus2 
ฉันคนเดิมคนนี้
 
หรือ
D7 
มันต้องเหมือนใคร
Gmaj7 
ที่ผ่านมายอมและทน
 
เปลี่ยนแ
Bm 
ปลงเพื่อเธอมากมาย
 
แล้วเธอ
Csus2 
เคยมองเห็นบางไหม
 
ช่วย
D7 
บอกกับฉันที

Am 
..ถ้าดีไม่
Bm 
พอให้รั
C 
Am 
..เธอมารักกันทำไ
D 

 
เปลี่ยน
C 
ฉันมันยากเกินไ
D 
 
เปลี่ยนแฟนใ
Bm 
หม่ง่ายกว่าไหมเ
Em 
ธอ
 
แนะ
Am 
นำให้เธอ 
 
ไป
D 
หาให้เจอเลยค
G 
นดีดี
C 
คนที่รักเธอจ
D 
ริง
 
และดู
Bm 
แลดีกว่าฉัน
Em 
คนนี้ 
 
ถ้า
Am 
มี
 
ไป
D 
รักเขาเลยฉันเ
G 
ต็มใจ

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G Am Bm |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
เปลี่ยน
C 
ฉันมันยากเกินไ
D 
 
เปลี่ยนแฟนใ
Bm 
หม่ง่ายกว่าไหมเ
Em 
ธอ
 
แนะ
Am 
นำให้เธอ 
 
ไป
D 
หาให้เจอเลยค
G 
นดีดี
C 
คนที่รักเธอจ
D 
ริง
 
และดู
Bm 
แลดีกว่าฉัน
Em 
คนนี้ 
 
ถ้า
Am 
มี
 
ไป
D 
รักเขาเลยฉันเ
G 
ต็มใจ

 
C 
ธอคาดหวังเท่าไ
D 
 
ฉันก็
Bm 
คงจะเป็นได้เ
Em 
ท่านี้ 
 
บอก
Am 
ลาที
 
ถ้าเ
D 
ห็นใครดีช่วยรี
G 
บไป..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites