INTRO | F | C | Bb | C |
INTRO | F C Dm C | Bb | C |

 
คิด
จั่งได๋หนอ 
 
คือมา
กดไลค์
 
ให้อ้าย
Bb 
.. 
 
ในโพส
ต์ที่เฮาเคยทักกันไว้
 
คิด
ฮอดกันบ้อ 
 
หรือว่า
จั่งได๋
 
โพสต์นี้ตั้
Bb 
งแต่ปีกลาย 
 
จั่งได๋เด้งขึ้นม

 
ตั้ง
แต่มื้อที่เฮาเลิก
กันไป
 
ใจ
Bb 
ของอ้ายกะยังห่วงหา
 
ยัง
คิดฮอดเจ้าตลอ
ดเวลา
 
อยากให้เจ้า
Bb 
กลับคืนมา 
 
หากัน

 
แต่กะคง
Gm 
เป็นได้แค่ฝัน
 
เพราะเรานั้น
Am 
เดินทางแยกกันมาไกล
 
สิกลับไปก
Gm 
ะคงบ่ไหว
 
ถึงใจ
สิฮักกันอยู่กะส่าง

 
แต่อยากให้เจ้าจำ
 ว่าครั้ง
Am 
หนึ่ง
 
เฮาเคย
Bb 
ฮักกันส่ำได๋
 
แต่บ่ต้องจำ
ว่า 
 
อ้าย
Am 
เป็นไผ
 
แค่ฮู้ว่
Bb 
าเคยอยู่ในหัวใจของเจ้า
กะพอ
 
..อ
ยากให้เจ้าจำ
Am 
 
ถึงแม้ฮัก
Bb 
ของเฮา 
 
สิบ่ได้ไ
ปต่อ
 
อยาก
 สิ..
 ขอ..
Dm 
 ให้..
 เจ้า
Bb 
.. ฮือ
..
 
อย่าลืมกันเด้อ
…       

 
..บ่
ว่าเจ้าสิอยู่กับไผ
Am 
สิคบกับไผ
 
สิฮักกับไผ
Bb 
กะอย่าลืมกัน 
 
เด้อน้องหล่า
ทรามวัย
 
..สิ่
งที่อ้ายนั้นบอกออกไป
Am 
มาจากหัวใจ
 
ที่มีแต่เจ้า
Bb 
ผู้เดียว 
 
นั่งอยู่เต็มห้อง
หัวใจ
 
..ถึ
งมื้อนี้เฮาบ่ได้ฮัก
Am 
กันแล้ว
 
แต่ว่าอ้าย
Bb 
นั้นยังห่วงหา 
 
และยังคง
ดอกอาลัย
 
..อ
ยากให้เจ้านั้นได้จื่อจำ
Am 
ดอกเอาไว้
 
ถ้ามื้อได๋ที่
Bb 
บ่มีไผ
 
กะยังมีอ้าย
อยู่เด้อหล่า 
 
คน
ไค…       

INSTRU | F Am | Bb C | ( 3 Times )
INSTRU | F C Dm C | Bb C |

 
อ้ายอยากให้เจ้าจำ
 ว่าครั้ง
Am 
หนึ่ง
 
เฮาเคย
Bb 
ฮักกันส่ำได๋
 
แต่บ่ต้องจำ
ว่า 
 
อ้าย
Am 
เป็นไผ
 
แค่ฮู้ว่
Bb 
าเคยอยู่ในหัวใจของเจ้า
กะพอ
 
..อ
ยากให้เจ้าจำ
Am 
 
ถึงแม้ฮัก
Bb 
ของเฮา 
 
สิบ่ได้ไ
ปต่อ
 
อยาก
 สิ..
 ขอ..
Dm 
 ให้..
 เจ้า
Bb 
.. ฮือ
..
 
อย่าลืมกันเด้อ
…       

 
แต่อ้ายอยากให้เจ้าจำ
 ว่าครั้ง
Am 
หนึ่ง
 
เฮาเคย
Bb 
ฮักกันส่ำได๋
 
แต่บ่ต้องจำ
ว่า 
 
อ้าย
Am 
เป็นไผ
 
แค่ฮู้ว่
Bb 
าเคยอยู่ในหัวใจของเจ้า
กะพอ
 
..อ
ยากให้เจ้าจำ
Am 
 
ถึงแม้ฮัก
Bb 
ของเฮา 
 
สิบ่ได้ไ
ปต่อ
 
อยาก
 สิ..
 ขอ..
Dm 
 ให้..
 เจ้า
Bb 
.. ฮือ
..
 
อย่าลืมกันเด้อ

 
อยาก
 สิ..
 ขอ..
Dm 
 ให้..
 เจ้า
Bb 
.. ฮือ
..
 
อย่าลืมกันเด้
อ…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites