ก็ไม่ได้เจอ
Cadd9 
ได้คุยตั้งนาน
 
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจำได้หรือเปล่
Fmaj7 
 
หากฉัน
Em7 
เข้าไปทักทา
Dm7 
ย          

 
ก็ตั้
Cadd9 
งแต่วันที่เราแยกทาง
 
ไม่ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เรา ต้องห่า
Fmaj7 
 
แต่ฉัน
Em7 
ไม่เคยจะลืม
Dm7 
.. 
 
สักวัน

 
จนวัน
Fmaj7 
นี้ ได้พบเจอ
Em7 
เธออีกครั้
Dm7 
ง..
 
จะด้วยความบังเอิ
Fmaj7 
ญ หรือเพราะอะไรก็
Em7 
ตาม
 
แต่ใจฉั
Dm7 
นมันสั่นไหว

 
เพราะอยากเข้าไปทัก
..เธอจะคุย
Em 
กับฉันอยู่ไหม
Am 
 
หรือว่าเธอ
Gm 
จะไม่สนใจ
.. 
 
ทำเหมือนไม่รู้
Em 
จัก
 
และฉัน
Dm7 
ก็ยังหวั่นใจ
 
แต่อยากเข้าไปทัก
..ขอแค่คุย
Em 
กับเธออีกครั้
Am 
 
และได้ถามเธอ
Gm 
ด้วยคำ
ๆ นั้น เ
ธอคงเ
Em 
ข้าใจ
 
เธอ
Dm7 
นั้นเป็นอย่างไร
สบายดีหรือ

 
ก็ตั้
Cadd9 
งแต่วันที่เราแยกทาง
 
ไม่
Cmaj7 
ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เรา 
 
ต้องห่าง
Fmaj7 
 
และฉัน
Em7 
ไม่เคยจะลืม
Dm7 
.. 
 
สักวัน

 
จนวัน
Fmaj7 
นี้ ได้พบเจอ
Em7 
เธออีกครั้
Dm7 
ง..
 
จะด้วยความบังเอิ
Fmaj7 
ญ หรือเพราะอะไรก็
Em7 
ตาม
 
แต่ใจฉั
Dm7 
นมันสั่นไหว

 
เพราะอยากเข้าไปทัก
..เธอจะคุย
Em 
กับฉันอยู่ไหม
Am 
 
หรือว่าเธอ
Gm 
จะไม่สนใจ
.. 
 
ทำเหมือนไม่รู้
Em 
จัก
 
และฉัน
Dm7 
ก็ยังหวั่นใจ
 
แต่อยากเข้าไปทัก
..ขอแค่คุย
Em 
กับเธออีกครั้
Am 
 
และได้ถามเธอ
Gm 
ด้วยคำ
ๆ นั้น เ
ธอคงเ
Em 
ข้าใจ
 
เธอ
Dm7 
นั้นเป็นอย่างไร
สบายดีหรือ..

INSTRU | Fmaj7 | Cmaj7 | ( 2 Times )
INSTRU | F | C | F | G |

 
อยากเข้าไปทัก
เธอจะคุย
Em 
กับฉันบ้างไหม
Am 
 
หรือว่าเธอ
Gm 
จะเดินหายไป
ทำเป็นไม่รู้
Em 
จัก
 
และฉัน
Dm7 
ก็ยังหวั่นใจ 
 
แต่ก็อยากเข้าไปทัก
ขอแค่คุย
Em 
กับเธออีกครั้ง
Am 
 
และได้ถามเธอ
Gm 
ด้วยคำ
ๆ นั้น เ
ธอคงเ
Em 
ข้าใจ
 
เธอ
Dm7 
นั้นเป็นอย่างไร
สบายดีหรือ

INSTRU | C Dm7 Em C |

 
เธอ
นั้นเป็นอย่างไร
สบายดีหรือ…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites