ตัวจริงข้างใจ – ลำเพลิน วงศกร


INTRO | Eb Gm | Cm | ( 2 Times )

 
เห็
Eb 
นอยู่เด้อ 
 
Gm 
ายตาของเธอ
 
เวลาบังเอิญ
Cm 
ได้เจอเขา 
 
ใน
Eb 
คำเว้า 
 
Gm 
ขาดูเฉยชา แต่ว่าเป็นเธอ
Cm 
ที่หวั่นไหว
 
ยัง
Ab 
ฮำฮอนเขา
Eb 
อยู่ 
 
ฮู้แ
Ab 
ละพอเข้าใจ
Gm 
 
ว่าย้อนฮักหลาย
Fm 
 กะเลยเจ็บหลาย
Bb 
สิลืมได้คงอีก
Eb 
นาน

 
* พอแต่เฮา
Gm 
..คบกัน
Cm 
 ที่ต้องการ
Gm 
ก็คือหัวใจ
Cm 
 
ถ่าแต่ว่า
Gm 
มื้อใด๋..
Cm 
  
 
เจ้า
Ab 
สิให้ใจกั
Bb 

 
** แต่กะบ่ได้ว่า
Eb 
 ขั่นว่าใจเจ้า
Gm 
 ยังลืมเขาบ่ทัน
Cm 
ได้
 
บ่อยากสิบืน
Ab 
และฝืนใจเจ้าหลายให้ต้องมาฮัก
Bb 
กัน
 
แต่สิขอแค่ว่า
Eb 
 ให้จำเอาไว้
Gm 
ว่าข้างใจในทุก
Cm 
วัน
 
ยังมีฉั
Ab 
น…เป็น
Bb 
ตัวจริงขอ
Eb 
งเธอ

INSTRU | Bb |

 
ฮู้
Eb 
บ่น้อ  
 
หั
Gm 
วใจคนรอ ลางเทือกะท้อ
Cm 
 จนอยากถอย 
 
Eb 
ต่กะคอย  
 
ว่
Gm 
าจั้กมื้อนึง เจ้าคงนึกถึง
Cm 
ว่ามีไผ
 
อย
Ab 
ากเป็นฮักดีดี
Eb 
  
 
ปัว
Ab 
ใจแป้วให้หาย
Gm 
 
แต่ดนแล้วได๋
Fm 
 บ่หลูโตนใจ
Bb 
คนคอยจักหน่อย
Eb 
แนบ้อ

( * , ** )

 
Ab 
ะยังหวัง 
 
และยัง
Eb 
ถ่า
 
Ab 
ห้เวลาสิซอยรักษาใจเ
Eb 
จ้าให้หายดี
 
แต่
Cm 
คนคอย 
 
ใจแฮงน้อย
Gm 
 น้อยลงทุกที
 
สิบ่ฮู้แ
Ab 
นบ้อ 
 
เจ้าสิบ่ฮู้แนบ้อ
Bb 

INSTRU | Eb Gm | Cm | Ab | Bb |
INSTRU | Eb Gm | Cm | Ab Bb | Eb |

( ** )

 
ยังมีฉั
Ab 
น…เป็น
Bb 
ตัวจริงของ
Eb 
เธอ…

OUTRO | Ab Bb | Eb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites