คิดถึงบ้าน – จรัล มโนเพ็ชร


INTRO | Dm | G | C | G | ( 2 Times )

 
มอง
ดูดวงดาว 
 
ก็คงเป็นดาว
Em 
ดวงเดียวกัน
 
มอง
ดูดวงจันทร์ 
 
ก็เหมือนกับจันทร์
ที่บ้านเรา
 
ยาม
นี้ฉันเหงา.. 
 
คิ
ดถึงบ้าน
..          

 
มอง
ดูท้องฟ้า 
 
ก็ยังเป็นฟ้า
Em 
พื้นเดียวกัน
 
มอง
ดูดวงตะวัน 
 
ก็ยังส่องแสง
ไปบ้านฉัน
 
ยาม
ฟ้ามืดครึ้ม.. 
 
คิ
ดถึงบ้าน
..          

INSTRU | Dm | G | C | G | ( 2 Times )

 
* อยู่ใ
นเมืองกรุง 
 
ก็คงวุ่นวาย
Em 
และวกวน
 
มีแ
ต่ผู้คนก็เหมือนดั่งคน
ไม่รู้จักกัน
 
ชีวิ
ตผกผัน.. 
 
คิ
ดถึงบ้าน
..          

 
** มอง
ไปทางใด 
 
ก็มีแต่ตึก
Em 
สูงสวยงาม
 
แต่ใ
จคนไม่งาม 
 
เหมือนกับคน
ที่บ้านเรา
 
ยาม
นี้ฉันเหงา.. 
 
คิ
ดถึงบ้าน
..          

INSTRU | C | Em | F | C | F | G | C | G |
INSTRU | Dm | G | C | G | ( 2 Times )

( * ) ( ** )

OUTRO | Dm | G | C | G | Dm | G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites