Tune to Eb
INTRO | D | D | G | G | ( 2 Times )
INTRO | D | D | G | G | D | D | Bm7 | A |

 
ยัง
คงบอกตัวเอง
 
ว่าความฝัน
Em 
ที่มีช่างงดงาม
 
แต่ใ
นการเดินทาง
B/Eb 
 
ฉันไม่รู้มั
นเป็นยังไง
Bm7 

 
ยัง
คงบอกตัวเอง
 
ฉันไม่รู้ไ
Em 
ม่เคยเข้าใจ
 
ฉัน
ยังหลอกตัวเอง
B/Eb 
 
ใช่ไหม
..       
Bm7 

 
ฟ้า
ครามที่เคย
Bm7 
สว่าง
 
สวย
Em 
งามแค่เพียง
พริบตา
 
สอง
เราไม่มีวั
Bm7 
นกลับ
 
คืนย้อน
มา..       

 
แม้ไ
ม่มีเธอ 
 
ให้ฉันกอดเอาไว้
 
เธอ
ไม่ต้องห่วง 
 
ฉัน
ไม่เป็นอะไร
 
แค่เ
พียงรอยยิ้มเธอ 
 
จะเก็บมันไว้
Bm7 
 
แม้ไม่เป็นอย่างใจ..
Em 
       
F#m 
 
แม้ไ
ม่มีเธอ 
 
ให้ฉันกอดเอาไว้
 
เธอ
ไม่ต้องห่วง 
 
ฉัน
ไม่เป็นอะไร
 
แค่ไ
ด้รู้จักเธอ 
 
จะเก็บมันไว้
Bm7 
 
ฉันจะเป็นเพียงลม
Em 
 ที่พัด
F#m 
ผ่านไป

INSTRU | G | G | D | A |
INSTRU | G | G | Bm7 | Em F#m |

 
ฟ้า
ครามที่เคย
Bm7 
สว่าง
 
สวย
Em 
งามแค่เพียง
พริบตา
 
สอง
เราไม่มีวั
Bm7 
นกลับ
 
คืนย้อน
มา 
 
(ตลอด
กาล)

 
แม้ไ
ม่มีเธอ 
 
ให้ฉันกอดเอาไว้
 
เธอ
ไม่ต้องห่วง 
 
ฉัน
ไม่เป็นอะไร
 
แค่เ
พียงรอยยิ้มเธอ 
 
จะเก็บมันไว้
Bm7 
 
แม้ไม่เป็นอย่างใจ..
Em 
       
F#m 
 
แม้ไ
ม่มีเธอ 
 
ให้ฉันกอดเอาไว้
 
เธอ
ไม่ต้องห่วง 
 
ฉัน
ไม่เป็นอะไร
 
แค่ไ
ด้รู้จักเธอ 
 
จะเก็บมันไว้
Bm7 
 
ฉันจะเป็นเพียงลม
Em 
 ที่พัด
F#m 
ผ่านไป.
.. 
 
 
Bm7 

 
ฉัน
จะผ่านเธอไป..
 
 
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites