INTRO | F G | Em Am | F G | C |

 
จบแบบ
C 
นี้ก็ดีคือกัน
 
คำเว้าคำ
Em 
นั้นที่น้องบอก
Am 
มา
 
ฮู้อยู่
F 
ว่า 
 
กาลเว
G 
ลาเปลี่ยนใจเ
C 
จ้าไป
 
ก่อนหน้า
C 
นี้ที่บอกว่าฮัก
 
อ้ายกะสิ
Em 
จดเอาไว้ใน
Am 
ใจ
 
เก็บเอาไ
F 
ว้เป็นความทรง
G 
จำที่เฮาเ
C 
คยมี

 
ทุกๆ
Dm 
ที 
 
ที่เห็นรูปเ
G 
ธอ
 
ก็ยังเ
Em 
ผลอบอกไปว่าคิ
Am 
ดฮอด
 
แต่ก็ไ
F 
ด้แต่กอด 
 
กอดลูบปลอบใ
G 
จตัวเอง

 
คิดฮอดเ
F 
จ้าทุกลมหายใ
G 
 
มันยังเ
Em 
ฮ็ดใจบ่ไ
Am 
ด้
 
ฝืนเ
F 
ว้าออกไปบอกน้
G 
องว่าให้โชค
C 
ดีกับเขา
 
คิดฮอดเ
F 
จ้าทุกมื้อบ่ว่ามื้อใ
G 
ด๋
 
มันยัง
Em 
คงวนเวียนทุก
Am 
วินาที
 
ความ
F 
ฮัก 
 
ที่เคย
G 
มีมันคิดฮอ
C 
ดเจ้า

INSTRU | F | Em | Dm G | C |

 
คนที่เ
C 
คยมี
Em 
กันและกันบ่ไ
Am 
ปไส
 
อ้ายกะเข้าใ
F 
จ 
 
ว่ามันเป็นแค่ช่ว
G 
งๆหนึ่ง
 
มีเบื่อ
F 
กันเป็นธรร
Fm 
มดา
 
แต่บ่
Em 
คิดว่าเจ้าสิเป็นป่า
Am 
นนี้
 
อยู่
F 
ดีๆ 
 
ก็บอกเลิ
G 
กลา

 
คิดฮอดเ
F 
จ้าทุกลมหายใ
G 
 
มันยังเ
Em 
ฮ็ดใจบ่ไ
Am 
ด้
 
ฝืนเ
F 
ว้าออกไปบอกน้
G 
องว่าให้โชค
C 
ดีกับเขา
 
คิดฮอดเ
F 
จ้าทุกมื้อบ่ว่ามื้อใ
G 
ด๋
 
มันยัง
Em 
คงวนเวียนทุก
Am 
วินาที
 
ความ
F 
ฮัก 
 
ที่เคย
G 
มีมันคิดฮอ
C 
ดเจ้า

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F | G | G |

 
คิดฮอดเ
F 
จ้าทุกลมหายใ
G 
 
มันยังเ
Em 
ฮ็ดใจบ่ไ
Am 
ด้
 
ฝืนเ
F 
ว้าออกไปบอกน้
G 
องว่าให้โชค
C 
ดีกับเขา
 
คิดฮอดเ
F 
จ้าทุกมื้อบ่ว่ามื้อใ
G 
ด๋
 
มันยัง
Em 
คงวนเวียนทุก
Am 
วินาที
 
ความ
F 
ฮัก 
 
ที่เคย
G 
มีมันคิดฮอ
C 
ดเจ้า

 
ความ
F 
ฮักที่เคย
G 
มี.. 
 
มันคิดฮอดเจ้า

OUTRO | F | Fm | C | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites