G 
  ที่ฉันไม่พูดไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้
D/F# 
  ฉันดูเธออยู่แต่เธอจะรู้หรือเ
Em 
ปล่า 
 
 
D 
 
  ว่าเธอทำไ
C 
G 
  พอฉันไม่อยู่ 
 
เธอแต่งตัวสวยๆ
D/F# 
  เธอว่าเธอป่วย 
 
แต่ออกไปกับผู้
Em 
ชาย 
 
 
D 
 
  อ่ะเธอทำไ
C 

Em 
  ไปกับคนนั้นที.
D 
.. 
 
คนนี้ที
C 
  เธอไม่เกรงใจกันใช่ไ
D 
หม

 
เธอมันตอแ
G 
หลเป็นที่
D/F# 
หนึ่ง
 
เธอชอบขี้
Em 
หกเป็นที่หนึ่ง 
 
 
D 
 
เธอชอบใช้
Em 
คำที่หวานที่
Bm 
มันซึ้ง
 
หลอก
Am 
ลวงผู้ช
D 
าย
 
เธอมันใจร้
G 
ายเป็นที่หนึ่ง 
 
 
D/F# 
 
เธอชอบทำ
Em 
ให้คนที่รักเ
D 
ธอหัวใจส
C 
ลาย 
 
 
Bm 
 
ฉันจะบ้า
Am 
ตาย
 
ไม่ไ
D 
หวกับคนสันดานอย่างเธอ

INSTRU | Em | C | Em | C |
INSTRU | Em D | C | Em D | C |

Em 
  ไปกับคนนั้นที.
D 
.. 
 
คนนี้ที
C 
  เธอไม่เกรงใจกันใช่ไ
D 
หม

 
เธอมันตอแ
G 
หลเป็นที่
D/F# 
หนึ่ง
 
เธอชอบขี้
Em 
หกเป็นที่หนึ่ง 
 
 
D 
 
เธอชอบใช้
Em 
คำที่หวานที่
Bm 
มันซึ้ง
 
หลอก
Am 
ลวงผู้ช
D 
าย
 
เธอมันใจร้
G 
ายเป็นที่หนึ่ง 
 
 
D/F# 
 
เธอชอบทำ
Em 
ให้คนที่รักเ
D 
ธอหัวใจส
C 
ลาย 
 
 
Bm 
 
ฉันจะบ้า
Am 
ตาย 
 
 
D 

 
เธอมันตอแ
G 
หลเป็นที่
D/F# 
หนึ่ง
 
เธอชอบขี้
Em 
หกเป็นที่หนึ่ง 
 
 
D 
 
เธอชอบใช้
Em 
คำที่หวานที่
Bm 
มันซึ้ง
 
หลอก
Am 
ลวงผู้ช
D 
าย
 
เธอมันใจร้
G 
ายเป็นที่หนึ่ง 
 
 
D/F# 
 
เธอชอบทำ
Em 
ให้คนที่รักเ
D 
ธอหัวใจส
C 
ลาย 
 
 
Bm 
 
ฉันจะบ้า
Am 
ตาย
 
ไม่ไ
D 
หวกับคนสันดานอย่าง
Em 
เธอ

 
โอ้ โ
C 
ห   
 
กับคนสันดานอย่า
Em 
งเธอ
 
โอ้ โ
C 
ห…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites