คอร์ดเพลง ปล่อยมือ (The End)
ศิลปิน Safeplanet
คอร์ดทั้งหมด Bb F C Am Dm Gm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb | F C | Bb | F Am |

 
ปล่อยให้กาลเว
Bb 
ลาได้เดินทางของมันไป
 
ปล่อยให้ใจได้
F 
พักให้มันได้หยุดเคลื่อนไ
C 
หว
 
วันเวลาที่เ
Bb 
ราได้เคยพรากเอามันไป
 
คงไม่อาจจะ
F 
ย้อนทำได้เพียงแค่เข้
Am 
าใจ

 
ความเป็นจริงที่เ
Bb 
ราไม่อาจลบเลือนมันไป
 
วันที่สวย
F 
งามที่มีฉันและเ
C 
ธออยู่
 
ความไว้ใจได้
Bb 
พังทลาย..
 
แด่หัวใจที่แ
F 
ตกสลาย.. 
 
 
Am 

 
หากแม้เว
Bb 
ลา 
 
คงไม่อาจ
 
พาเธอไ
Am 
ปในที่ที่แสนไกล
 
คำสัญ
Bb 
ญา 
 
ที่เราพร่ำบอก
 
คงเป็นเ
F 
พียง 
 
แค่ฝันที่จา
C 
กไป..

Bb 
ปล่อยมือฉัน
Am 
ไป 
 
ที่แล้ว
Gm 
มาไม่ค้าง
Am 
คา
 
จะ
Bb 
จับมือฉัน
Am 
ไว้เพื่ออ
Gm 
ะไร
 
(แค่
Dm 
ปล่อยมือ
C 
ฉันไปเถอะ)
 
จะ
Bb 
จดจำเรื่อง
Am 
ราว
 
ที่สวย
Gm 
งามแม้จะอย่า
Am 
งไร..
Bb 
 
Am 
 
จะเก็บและฝังลึก
Gm 
เอาไว้ 
 
แม้
C 
มันจะทำร้าย..

INSTRU | Bb C | Dm C |

Bb 
  ความฝันที่เคยมีต้องเปลี่ยนไป
F 
  สับสนภายใน
C 
ใจ..
Bb 
  เมื่อรักที่เคยมีต้องจากไป
F 
  ไม่อาจเก็บมันเอา
C 
ไว้

 
หากแม้เว
Bb 
ลา 
 
คงไม่อาจ
 
พาเธอไ
Am 
ปในที่ที่แสนไกล
 
คำสัญ
Bb 
ญา 
 
ที่เราพร่ำบอก
 
คงเป็นเ
F 
พียง 
 
แค่ฝันที่จา
C 
กไป..

Bb 
ปล่อยมือฉัน
Am 
ไป 
 
ที่แล้ว
Gm 
มาไม่ค้าง
Am 
คา
 
จะ
Bb 
จับมือฉัน
Am 
ไว้เพื่ออ
Gm 
ะไร
 
(แค่
Dm 
ปล่อยมือ
C 
ฉันไปเถอะ)
 
จะ
Bb 
จดจำเรื่อง
Am 
ราว
 
ที่สวย
Gm 
งามแม้จะอย่า
Am 
งไร..
Bb 
 
Am 
 
จะเก็บและฝังลึก
Gm 
เอาไว้ 
 
แม้
C 
มันจะทำร้าย..

INSTRU | F |
INSTRU | Bb Am | Gm Am | Bb Am | Gm Dm C |
INSTRU | Bb Am | Gm Am | Bb Am | Gm C |

Bb 
ปล่อยมือฉันไปที่แล้วมาไม่ค้าง
F 
คา
Bb 
จะจับมือฉันไว้เพื่ออ
Am 
ะไร ( จะ
Dm 
จับมือ
C 
ฉันไว้ 
 
)
 
จะ
Bb 
จดจำเรื่อง
Am 
ราว
 
ที่สวย
Gm 
งามแม้จะอย่า
Am 
งไร..  
Bb 
 
Am 
 
จะเก็บและฝังลึก
Gm 
เอาไว้.. 
 
แม้
C 
มันจะทำร้าย..

Bb 
ปล่อยมือฉัน
Am 
ไปเถอะ 
 
และ
Gm 
ยอมรับความ
Am 
จริง
 
ว่า
Bb 
สิ่งที่ฝัน
Am 
ไว้ไม่เป็
Gm 
นไป 
 
 
Dm 
 
C 

 
แค่
Bb 
ปล่อยมือฉันไ
Am 
ปเถอะ 
 
และ
Gm 
ยอมรับความ
Am 
จริง
Bb 
เป็นเพียงควา
Am 
มฝัน 
 
ที่สลา
Gm 
ยไป..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites