INTRO | Bm | Bm | Em | Em |
INTRO | Bm | Bm | Em | Em | Bm | Bm |

 
หล
Bm 
งฮักค
นบ่มีใจ
บ่ตายด
อกเด้
 
คือ
Bm 
จั่ง 
 
ไปถ่า
รถไฟ
อยู่ป้าย
รถเมย์
 
กะ
Bm 
แม่นว่าเขา
 สิฮัก
นี่หล่ะ
 เด้
 
แต่
Bm 
สุดท้าย
มันร้องเย..
 แล้วเทเ
อา

 
เขา
Bm 
บ่ฮักเลย 
 
บ่เคยงึด
 บ่เคยสน
 
จะไปทน
 เสียใจไปทำไม
 
มัน
Bm 
มีคนอื่น 
 
เฮากะมีค
นใหม่
 
เชิดใส่
ทำไมต้องแคร์
 
อก
Bm 
หักครั้งนี้ 
 
ถือว่าเลิศ
เลอค่า
 
เอาหน่ะ
 ถือว่าแฟร์ 
 
แฟร์
 
แคร์
Bm 
คนผู้เดียว 
 
ถิ่มไปเ
สียใจ
 
เสียดาย
หาใหม่กะได้ 
 
แห่งบ่ตาย
F# 
..

 
อย่าไปสน
Bm 
 อย่าไปคึด
 อย่าไปงึด
คนบ่มีใจ
 
ปล่อยมันไป
Bm 
ขั่นสิไป
 สิไปตาย
จั่งได๋กะไป
 
บอกตัวเอง
Bm 
ว่าจะสวย
 สวยสิดี
ไผ๋กะได้
 
แด่ความรัก
Bm 
ที่เฮ็งซวย
โอเคมั
นคงไม่ตาย
 
ไม่ต้องเศร้า
Bm 
 ไม่ต้องโศก
 
เก็บสะโพก
..       
F# 
ไว้โยกกับคนที่ใช่

INSTRU | Bm | Bm | Em | Em |

 
ฉัน
Bm 
ไม่สวยพอ
หรือว่าเธอ
ไม่เคยพอดี
 
ฮัก
Bm 
มันเบิ่ดโปร
หรือว่าโง่ม
าหลายปี
 
มัน
Bm 
ก็แค่อยากรู้ไ
ม่คิดจะรั้ง
หรอกหนาคุณพี่
 
ไปเ
Bm 
ลย 
 
ไปเลย
ออกจากชีวิต
ฉันได้ก็ดี
 
พอส่ำนี้
บ่ตาย
 กะหาใหม่

INSTRU | Bm | Bm | Em | Em |

 
เขา
Bm 
บ่ฮักเลย 
 
บ่เคยงึด
 บ่เคยสน
 
จะไปทน
 เสียใจไปทำไม
 
มัน
Bm 
มีคนอื่น 
 
เฮากะมีค
นใหม่
 
เชิดใส่
ทำไมต้องแคร์
 
อก
Bm 
หักครั้งนี้ 
 
ถือว่าเลิศ
เลอค่า
 
เอาหน่ะ
 ถือว่าแฟร์ 
 
แฟร์
 
แคร์
Bm 
คนผู้เดียว 
 
ถิ่มไปเ
สียใจ
 
เสียดาย
หาใหม่กะได้ 
 
แห่งบ่ตาย
F# 
..

 
อย่าไปสน
Bm 
 อย่าไปคึด
 อย่าไปงึด
คนบ่มีใจ
 
ปล่อยมันไป
Bm 
ขั่นสิไป
 สิไปตาย
จั่งได๋กะไป
 
บอกตัวเอง
Bm 
ว่าจะสวย
สวยสิดี
ไผ๋กะได้
 
แด่ความรัก
Bm 
ที่เฮ็งซวย
โอเคมั
นคงไม่ตาย
 
ไม่ต้องเศร้า
Bm 
 ไม่ต้องโศก
 
เก็บสะโพก
..       
F# 
ไว้โยกกับคนที่ใช่

INSTRU | Bm | Bm | Bm | F# |
INSTRU | Bm | Bm | Em | Em |
INSTRU | Bm | Bm | Em | Em | G | G | F# | F# |

 
อย่าไปสน
Bm 
 อย่าไปคึด
 อย่าไปงึด
คนบ่มีใจ
 
ปล่อยมันไป
Bm 
ขั่นสิไป
 สิไปตาย
จั่งได๋กะไป
 
บอกตัวเอง
Bm 
ว่าจะสวย
 สวยสิดี
ไผ๋กะได้
 
แด่ความรัก
Bm 
ที่เฮ็งซวย
 โอเคมั
นคงไม่ตาย
 
ไม่ต้องเศร้า
Bm 
 ไม่ต้องโศก
 
เก็บสะโพก
..       
F# 

 
อย่าไปสน
Bm 
 อย่าไปคึด
 อย่าไปงึด
คนบ่มีใจ
 
ปล่อยมันไป
Bm 
ขั่นสิไป
 สิไปตาย
จั่งได๋กะไป
 
บอกตัวเอง
Bm 
ว่าจะสวย
สวยสิดี
ไผ๋กะได้
 
แด่ความรัก
Bm 
ที่เฮ็งซวย
โอเคมั
นคงไม่ตาย
 
ไม่ต้องเศร้า
Bm 
 ไม่ต้องโศก
 
เก็บสะโพก
..       
F# 
ไว้โยกกับคนที่ใช่
Bm 

OUTRO | Bm | Bm | Em | Em |
OUTRO | Bm | Bm | Em | Em | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites