Capo #1

 
ถ้าเธอ
จะไปกับเขา
จริง 
 
 
ก็ไม่ต้องมีห
Am 
รอกคำสัญญา
Em 
 
ว่าถ้าเขา
ทิ้งไป 
 
เธอจะรีบ
Em 
กลับมา
 
เว่า
Dm 
หาสิแตกอีหยัง

 
ใจมั
นพังไม่อยากจะฟัง
อะไร
 
มักเขาหลาย
Am 
กะไปสาหล่า
Em 
 
คำเว่า
ซั่ว ๆ กะบ่มีไผสิ
Em 
กลับมา
 
หมา
Dm 
กินความคึดเจ้าบ่

 
บ่ไ
Dm 
ด้ง้อขอให้เจ้าอยู่
 
กะพอฮู้ว่
Em 
าเจ้าเหมิดใจ
 
มั่น
ใจเขากะไป
 
ขั่นมักเขาหลายกะไปสา

 
บ่ได้เกิด
มาเป็นตัวสำรอง
 
บ่ได้เกิด
Am 
มารองรับอารม
Em 
ณ์ไผ
 
ใหญ่
ย้อนข้าว 
 
บ่มีเจ้า
Em 
กะบ่ตาย
 
สิไปก
Dm 
ะให้ฟ้าวไป

 
บ่ได้เกิด
มากินน้ำใต้ศอก
 
บ่แม่นคน
Am 
กระจอก 
 
ที่บ่มีห
Em 
ม่องไป
 
ให้ฟ้าว
ไปสา 
 
สิได้หา
Em 
แฟนใหม่
 
บอก
ไว้เลย 
 
ว่ากูอ
Em 
ยู่ได้
 
ขั่น
มื้อเขาถิ่มไป 
 
บ่ต้องกลับมา
 
ส่ำหมากินความคึด
 

INSTRU | C | Em | F | G | G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites