INTRO | D E | C#m | F#m | Bm |
INTRO | E | A | Asus4 A |

Asus2 
รักเธอ เธอไม่รู้ อยู่อย่าง
F#m7 
คนที่ไม่มีสิทธิ์
 
ก็เลย
Bm7 
ต้องปิด 
 
ความรู้สึกภายใน
Esus4 
ใจไว้คนเดียว

 
ไม่เป็น
F#m 
ไร 
 
ได้แอบรัก
C#m 
เธอ
 
ก็มีความสุข
Bm 
แล้ว 
 
ต้องการเท่า
E 
นี้

 
ก็ไม่
D 
รู้จะหยุดรักยัง
E 
ไง
 
เลยต้อง
C#m 
รักเธอไปใน
F#m 
ใจก็แล้วกัน
 
เธอไม่
Bm 
หันมามอง 
 
ก็
E 
ไม่เสียใจสักค
A 
รั้ง
 
แค่ให้
D 
ฉันมีคนให้ดู
E 
แล
 
ในบาง
C#m 
ครั้งบางคราวก็
F#m 
เพียงพอแล้วใจ
 
เธอจะ
Bm 
รักใคร 
 
ใจ
E 
ฉันก็รักเธออยู่
A 
ดี

Asus2 
แค่เพียงได้ห่วงใย 
 
อยู่ไกล
F#m7 
ไกลก็ยังดีกว่า
 
เธอไม่
Bm7 
เห็นค่า 
 
ก็เข้าใจและไม่
Esus4 
เคย 
 
คิดน้อยใจ

 
ไม่เป็น
F#m 
ไร 
 
ได้แอบรัก
C#m 
เธอ
 
ก็มีความสุข
Bm 
แล้ว 
 
ต้องการเท่า
E 
นี้

 
ก็ไม่
D 
รู้จะหยุดรักยัง
E 
ไง
 
เลยต้อง
C#m 
รักเธอไปใน
F#m 
ใจก็แล้วกัน
 
เธอไม่
Bm 
หันมามอง 
 
ก็
E 
ไม่เสียใจสักค
A 
รั้ง
 
แค่ให้
D 
ฉันมีคนให้ดู
E 
แล
 
ในบาง
C#m 
ครั้งบางคราวก็
F#m 
เพียงพอแล้วใจ
 
เธอจะ
Bm 
รักใคร 
 
ใจ
E 
ฉันก็รักเธออยู่
A 
ดี

INSTRU | Asus2 | Asus2 | F#m7 | F#m7 |
INSTRU | Bm7 | Bm7 | Esus4 | E |

 
ไม่เป็น
F#m 
ไร 
 
ได้แอบรัก
C#m 
เธอ
 
ก็มีความสุข
Bm 
แล้ว 
 
ต้องการเท่า
E 
นี้

 
ก็ไม่
D 
รู้จะหยุดรักยัง
E 
ไง
 
เลยต้อง
C#m 
รักเธอไปใน
F#m 
ใจก็แล้วกัน
 
เธอไม่
Bm 
หันมามอง 
 
ก็
E 
ไม่เสียใจสักค
A 
รั้ง
 
แค่ให้
D 
ฉันมีคนให้ดู
E 
แล
 
ในบาง
C#m 
ครั้งบางคราวก็
F#m 
เพียงพอแล้วใจ
 
เธอจะ
Bm 
รักใคร 
 
ใจ
E 
ฉันก็รักเธออยู่
A 
ดี

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites