INTRO | Asus2 | Asus2 | D | D |

 
ความ
Asus2 
รักของเราที่เป็นอยู่
 
ไม่รู้จะไปได้นานแค่
D 
ไหน 
 
ที่ฉันยังหวั่น
Bm 
ใจ
D 
ก็เพราะมันไม่
Bm 
มีอะไรลงตัวเลยสัก
E 
อย่าง
 
ชี
Asus2 
วิตของฉันที่เป็นอยู่
 
ก็ดูยังไกลและหนักเหลือ
F#m 
เกิน  
E 
 
กับเธอที่ต้องร่วม
D 
เดิน..  
Bm 
 
ต้องมาเผชิญค
D 
วามเป็นจริงที่ไม่สวย
E 
งาม

 
เธอเป็นเหมือน
C#m 
แสงดาว
 
ที่ช่างพร่างพราวและสด
F# 
ใส
 
แต่ฉันมี
Bm 
แค่ใจ..  
D 
 
ที่แม้ทุ่ม
Bm 
เทเท่าไหร่ก็ยังไม่คู่
E 
ควร

 
มันไม่ใช่รักใน
Asus2 
นิยาย
 
คอยเตือนตัวเองเข้า
F#7 
ไว้ให้รับความจริง
 
ถ้ามันต้องสิ้นสุด
Bm 
ทุกสิ่ง
 
แค่อยากให้รู้
D 
ที่จริงรักเธอมากแค่
E 
ไหน
 
เพราะฉันมันไม่ใช่
Asus2 
เจ้าชาย
 
แค่สุขที่พอหล่อ
F#7 
เลี้ยงใจเธอไปวันวัน
 
ถ้าเจอคนใน
Bm 
ฝันเมื่อไหร่
 
ไม่ต้องทนลำบาก
D 
ใจจะไปก็ไม่ว่า
E 
กัน
 
อยากบอกว่าฉันเข้าใจ…
 

INSTRU | Asus2 | Asus2 | D | Dm |

 
เธอเป็นเหมือน
C#m 
แสงดาว
 
ที่ช่างพร่างพราวและสด
F#7 
ใส
 
แต่ฉันมี
Bm 
แค่ใจ..  
D 
 
ที่แม้ทุ่ม
Bm 
เทเท่าไหร่ก็ยังไม่คู่
E 
ควร

 
มันไม่ใช่รักใน
Asus2 
นิยาย
 
คอยเตือนตัวเองเข้า
F#7 
ไว้ให้รับความจริง
 
ถ้ามันต้องสิ้นสุด
Bm 
ทุกสิ่ง
 
แค่อยากให้รู้
D 
ที่จริงรักเธอมากแค่
E 
ไหน
 
เพราะฉันมันไม่ใช่
Asus2 
เจ้าชาย
 
แค่สุขที่พอหล่อ
F#7 
เลี้ยงใจเธอไปวันวัน
 
ถ้าเจอคนใน
Bm 
ฝันเมื่อไหร่
 
ไม่ต้องทนลำบาก
D 
ใจจะไปก็ไม่ว่า
E 
กัน
 
อยากบอกว่าฉันเข้าใจ…
 

INSTRU | F#m | B | F#m | B |
INSTRU | D | C#m F# | G | E |

 
มันไม่ใช่รักใน
Asus2 
นิยาย
 
คอยเตือนตัวเองเข้า
F#7 
ไว้ให้รับความจริง
 
ถ้ามันต้องสิ้นสุด
Bm 
ทุกสิ่ง
 
แค่อยากให้รู้
D 
ที่จริงรักเธอมากแค่
E 
ไหน
 
เพราะฉันมันไม่ใช่
Asus2 
เจ้าชาย
 
แค่สุขที่พอหล่อ
F#7 
เลี้ยงใจเธอไปวันวัน
 
ถ้าเจอคนใน
Bm 
ฝันเมื่อไหร่
 
ไม่ต้องทนลำบาก
D 
ใจจะไปก็ไม่ว่า
E 
กัน
 
อยากบอกว่าฉันเข้าใจ…
 

OUTRO | Asus2 | Asus2 | D | D | Amaj7 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites