INTRO | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm |

 
พี่จากบ้านนาไปห้าหก
Dm 
ปี
 
มาเยือนคนดีด้วยความคิดถึง
 
 
ปีโน้นพบเธอทุกวันทุก
F 
วัน
 
เคยได้ช่วย
Dm 
กันเก็บบัวใน
F 
บึง
 
 
เคย
Dm 
นั่งรำ
Gm 
พึง 
 
รำ
F 
พันรักใต้ร่มโพธิ์.. 
 
 
Dm 

 
เราเคยเล่นน้ำในลำประ
Dm 
โดง
 
พายเรืออีโปงเก็บดอกโสน
 
 
ลุยน้ำลุยโคลนหาปูหาป
F 
ลา
 
จำได้ติด
Dm 
ตาแต่เล็กจน
F 
โต
 
Dm 
แทบร้องไ
Gm 
ห้โฮ 
 
ใจห
F 
ายเสียดายก
Dm 
านดา

 
ได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็น
D7 
ชี
 
สูญเสียความดีพี่น้องเมิ
Dm 
นหน้า
 
 
ถูก
Dm 
มารสังคมหลอกขาย 
 
รอดตายก
Gm 
ลับมา
 
อยากไปเยี่ยมไป
A7 
หา
 
กลัวเอาน้ำตาไปอวดแ
Gm 
ม่ชี.. 
 
 
Dm 

 
สุขเถิดแม่ชี อยู่ดีเถิดห
Dm 
นา
 
พลอยโมทนาหมู่มารอย่ามี
 
 
เจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นท
F 
าง
 
เจอแสงส
Dm 
ว่างสิ้นเ
F 
วรกันที
Dm 
ลาแล้วแ
Gm 
ม่ชี 
 
ชา
F 
ตินี้ขอโม
Dm 
ทนา

INSTRU | Dm | Dm | Dm | Dm |
INSTRU | Gm | Gm Am | Dm | Dm |
INSTRU | Gm | Gm Am | Dm | Dm |

 
ได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็น
D7 
ชี
 
สูญเสียความดีพี่น้องเมิ
Dm 
นหน้า
 
 
ถูก
Dm 
มารสังคมหลอกขาย 
 
รอดตายก
Gm 
ลับมา
 
อยากไปเยี่ยมไป
A7 
หา
 
กลัวเอาน้ำตาไปอวดแ
Gm 
ม่ชี.. 
 
 
Dm 

 
สุขเถิดแม่ชี อยู่ดีเถิดห
Dm 
นา
 
พลอยโมทนาหมู่มารอย่ามี
 
 
เจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นท
F 
าง
 
เจอแสงส
Dm 
ว่างสิ้นเ
F 
วรกันที
Dm 
ลาแล้วแ
Gm 
ม่ชี 
 
ชา
F 
ตินี้ขอโม
Dm 
ทนา

OUTRO | Gm Am | Dm | Dm A7/C# | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites