เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย – PEARWAH (แพรวา ณิชาภัทร)