คอร์ด ขโมย Frick

คอร์ดเพลง ขโมย
ศิลปิน Frick
คอร์ดทั้งหมด D E F#m A Bm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | D | E | F#m | A |
INTRO | D | E | F#m | E | D | E/G# | A |

A 
  ยังคงเจียมเนื้อเจียมตัวต่อ
E/G# 
ไปเช่นนี้
 
  ฉันคงทำได้เ
F#m 
พียงเท่านี้ 
 
ทำตัวให้เป็นเ
D 
พื่อนที่ดีเท่านั้น
A 
  คนเราควรรู้เรื่องจริงไม่
E/G# 
เป็นเหมือนฝัน
 
  รู้ว่าควรอยู่ไ
F#m 
ปวันๆ 
 
สงบเสงี่ยมไ
D 
ว้เหมือนที่เคยๆ

F#m 
  ถึงพูดมันไ
E/G# 
ปก็ไม่สำคัญ 
 
 
D 
  เธอไม่ต้องการฟัง
 
  ความ
Bm 
รักถึงล้นในใจ 
 
แต่
D 
มันก็ไม่มีท
E 
าง

 
ประโยชน์อะไ
A 
รบอกทำ
E/G# 
ไมว่ารัก
F#m 
เธอ
 
ก็
E 
รู้ตัวอยู่เส
D 
มอเธอไม่
C#m 
มอง 
 
ฉันไม่
Bm 
เคยอยู่ในสาย
E 
ตา
 
เธอมีใ
A 
ครอีกมาก
E/G# 
มายที่สำ
F#m 
คัญกว่า
 
เมื่อ
E 
ฉันไม่อาจไขว่ค
D 
ว้า 
 
คงทำได้เ
C#m 
พียงแค่ปิดหัวใ
G 
 
เก็บ
E 
รักเอาไว้ใน
D 
นั้น..

A 
  ขโมยร้อยยิ้มที่เธอส่งให้
E/G# 
ใครๆ 
 
ใช้มันเป็นเศษ
F#m 
กำลังใจ
 
  เพียงเพื่อได้หล่อเ
D 
ลี้ยงหัวใจอีกวัน
A 
  แค่ได้ใกล้ชิดพูดคุยกัน
E/G# 
ธรรมดา
 
  เท่าที่เธอจะ
F#m 
มีเวลา 
 
ทำได้ขนาด
D 
นี้ก็ดีเท่าไร

F#m 
  ถึงพูดมันไ
E/G# 
ปก็ไม่สำคัญ 
 
 
D 
  เธอไม่ต้องการฟัง
 
  ความ
Bm 
รักถึงล้นในใจ 
 
แต่
D 
มันก็ไม่มีท
E 
าง

 
ประโยชน์อะไ
A 
รบอกทำ
E/G# 
ไมว่ารัก
F#m 
เธอ
 
ก็
E 
รู้ตัวอยู่เส
D 
มอเธอไม่
C#m 
มอง 
 
ฉันไม่
Bm 
เคยอยู่ในสาย
E 
ตา
 
เธอมีใ
A 
ครอีกมาก
E/G# 
มายที่สำ
F#m 
คัญกว่า
 
เมื่อ
E 
ฉันไม่อาจไขว่ค
D 
ว้า 
 
คงทำได้เ
C#m 
พียงแค่ปิดหัวใ
G 
 
เก็บ
E 
รักเอาไว้ใน
D 
นั้น..

INSTRU | D | E | F#m | E |
INSTRU | D | C#m | G | E |

F#m 
  ถึงพูดมันไ
E/G# 
ปก็ไม่สำคัญ 
 
 
D 
  เธอไม่ต้องการฟัง
 
  ความ
Bm 
รักถึงล้นในใจ 
 
แต่
D 
มันก็ไม่มีท
E 
าง..

 
ประโยชน์อะไ
A 
รบอกทำ
E/G# 
ไมว่ารัก
F#m 
เธอ
 
ก็
E 
รู้ตัวอยู่เส
D 
มอเธอไม่
C#m 
มอง 
 
ฉันไม่
Bm 
เคยอยู่ในสาย
E 
ตา
 
เธอมีใ
A 
ครอีกมาก
E/G# 
มายที่สำ
F#m 
คัญกว่า
 
เมื่อ
E 
ฉันไม่อาจไขว่ค
D 
ว้า 
 
คงทำได้เ
C#m 
พียงแค่ปิดหัวใ
G 
 
เก็บ
E 
รักเอาไว้ใน
 
นั้น..

INSTRU | A | E/G# | F#m |

 
แค่
E 
ขอรักเธอต่อไ
D 
ป.. 
 
 
C#m 
 
แม้ไม่
Bm 
เคยจะมีความห
E 
มายกับเธอก็ต
A 
าม…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites