คอร์ด ก้อนหินดวงดาว SKYPASS

คอร์ดเพลง ก้อนหินดวงดาว
ศิลปิน SKYPASS
คอร์ดทั้งหมด E G#m Cm B A
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | G#m | C#m | B |
INTRO | A B | G#m C#m | A | B | E |

 
อาจคงจะเป็นเพ
E 
ราะว่าเธอไม่เคยเห็น
 
อาจเป็นเ
G#m 
พราะว่าเธอไม่สนใจ
 
ว่าคน
C#m 
ที่รัก รักเธอเหม็ดใจ ก็อยู่เพียง
G#m 
เท่านี้
 
แต่ยังจะม
A 
องออกไปไกลแส
B 
นไกล
 
แต่ก็
G#m 
คว้าไม่ไหว 
 
คล้าย
C#m 
ลมทุกที
 
แต่
A 
คนที่อยู่ตรงนี้ 
 
เธอไม่ม
B 
อง

 
เหม่อมองท้อง
E 
ฟ้าจะคว้าดาวอยู่อย่างนั้น
 
ถ้าเธอ
G#m 
หันหลังมาสักชั่วคราว
 
ว่ามีก้อน
C#m 
หินที่ใช้พิงเพื่อมองดาว 
 
มัน
G#m 
เศร้าแค่ไหน
 
ไหลที่เ
A 
ธอซบมาเพื่อแ
B 
นบอิง
 
เพื่อจะ
G#m 
พิงให้สายตา 
 
ทอด
C#m 
มองขึ้นไป
 
แต่
A 
คนที่อยู่ข้างกาย 
 
ไม่เลยไม่เค
B 
ยมอง

 
ไม่ได้ห
E 
วังว่าเธอจะเห็น 
 
เราคง
G#m 
เป็นได้เพียงที่พัก
 
ไม่ได้ห
A 
วังได้เป็นที่รัก 
 
ก็เราแค่
G#m 
ก้อนหิน
 
เศษ
A 
ดินจะสู้อะไรกับแส
B 
งดาว 
 
แค่เธอ
G#m 
ซบเบาๆก็
C#m 
ดีเท่าไหร่
 
ยอมให้เ
A 
ธอเอนหลังพิงกาย 
 
ถึงแม้หัวใจฉันมันไม่เหลื
B 
อดี
 
ได้อยู่ตรงนี้ ก็ดีแ
E 
ค่ไหน

INSTRU | E | G#m | A | G#m |
INSTRU | A B | G#m C#m | A | A | B | B |

 
เหม่อมองท้อง
E 
ฟ้าจะคว้าดาวอยู่อย่างนั้น
 
ถ้าเธอ
G#m 
หันหลังมาสักชั่วคราว
 
ว่ามีก้อน
C#m 
หินที่ใช้พิงเพื่อมองดาว 
 
มัน
G#m 
เศร้าแค่ไหน
 
ไหลที่เ
A 
ธอซบมาเพื่อแ
B 
นบอิง
 
เพื่อจะ
G#m 
พิงให้สายตา 
 
ทอด
C#m 
มองขึ้นไป
 
แต่
A 
คนที่อยู่ข้างกาย 
 
ไม่เลยไม่เค
B 
ยมอง

 
ไม่ได้ห
E 
วังว่าเธอจะเห็น 
 
เราคง
G#m 
เป็นได้เพียงที่พัก
 
ไม่ได้ห
A 
วังได้เป็นที่รัก 
 
ก็เราแค่
G#m 
ก้อนหิน
 
เศษ
A 
ดินจะสู้อะไรกับแส
B 
งดาว 
 
แค่เธอ
G#m 
ซบเบาๆก็
C#m 
ดีเท่าไหร่
 
ยอมให้เ
A 
ธอเอนหลังพิงกาย 
 
ถึงแม้หัวใจฉันมันไม่เหลื
B 
อดี
 
ได้อยู่ตรงนี้ ก็ดีแ
E 
ค่ไหน

OUTRO | E | G#m | C#m | B | B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites