คอร์ด ไม่รักก็บอก เอฟ เรวัตร

คอร์ดเพลง ไม่รักก็บอก
ศิลปิน เอฟ เรวัตร
คอร์ดทั้งหมด A F#m D E
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A F#m | D E |
INTRO | A F#m | D | E |

A 
  เธอเดินจาก
F#m 
ฉันไป 
 
ในวันที่ใ
D 
จเธอนั้นต้
E 
องการ
A 
  หัวใจฉัน
F#m 
ร้าวร้าน 
 
มันทรม
D 
าน 
 
ให้ฉันต้องปว
E 
ดใจ
A 
  ในวันนี้ฉันได้
F#m 
พบเธอ 
 
อยากอิถ
D 
ามเธอให้คลา
E 
ยใจ
A 
  เธอยังรักกันเ
F#m 
หลยหม้าย 
 
บอกค
D 
วามในใจมาต
E 
รงๆ

 
หากเธอไม่
A 
รัก 
 
เธอก็
F#m 
บอก
 
หากเธอไม่ช
D 
อบ 
 
ให้บอกกันต
E 
รงๆ
 
หัวจิตหัวใ
A 
จ 
 
ฉันจะได้
F#m 
ปลง 
 
ไม่ต้องซื่อต
D 
รงกับเธอคน
E 
นี้
 
หากเธอยัง
A 
รัก 
 
เธอยัง
F#m 
ห่วง 
 
ให้เธอกลับ
D 
มาหาฉันได้ห
E 
ม้าย
 
ฉันจะรักเ
A 
ธอ 
 
จนถึงวัน
F#m 
ตาย 
 
เธอรู้ตัวห
D 
ม้าย.. 
 
 
E 
 
ว่ารักเธอคนเ
A 
ดียว 
 
 
E 

A 
  เวลาผ่านไ
F#m 
ปหลายวัน 
 
แต่ว่า
D 
ฉันยังเหมือนเ
E 
ดิม
A 
  ความรักที่
F#m 
มีให้เธอ 
 
ยังเหมือนเ
D 
ดิมไม่เปลี่ยนแปลง
E 
ไป
A 
  ในวันนี้ฉันได้
F#m 
พบเธอ 
 
อยากอิถ
D 
ามเธอให้คลาย
E 
ใจ
A 
  ว่ายังรักอยู่เ
F#m 
หลยหม้าย 
 
บอกค
D 
วามในใจมาต
E 
รงๆ

 
หากเธอไม่
A 
รัก 
 
เธอก็
F#m 
บอก
 
หากเธอไม่ช
D 
อบ 
 
ให้บอกกันต
E 
รงๆ
 
หัวจิตหัวใ
A 
จ 
 
ฉันจะได้
F#m 
ปลง 
 
ไม่ต้องซื่อต
D 
รงกับเธอคน
E 
นี้
 
หากเธอยัง
A 
รัก 
 
เธอยัง
F#m 
ห่วง 
 
ให้เธอกลับ
D 
มาหาฉันได้ห
E 
ม้าย
 
ฉันจะรักเ
A 
ธอ 
 
จนถึงวัน
F#m 
ตาย 
 
เธอรู้ตัวห
D 
ม้าย.. 
 
 
E 
 
ว่ารักเธอคนเ
A 
ดียว 
 
 
E 

INSTRU | A F#m | D E | ( 3 Times )
INSTRU | A F#m | D | E |

 
หากเธอไม่
A 
รัก 
 
เธอก็
F#m 
บอก
 
หากเธอไม่ช
D 
อบ 
 
ให้บอกกันต
E 
รงๆ
 
หัวจิตหัวใ
A 
จ 
 
ฉันจะได้
F#m 
ปลง 
 
ไม่ต้องซื่อต
D 
รงกับเธอคน
E 
นี้
 
หากเธอยัง
A 
รัก 
 
เธอยัง
F#m 
ห่วง 
 
ให้เธอกลับ
D 
มาหาฉันได้ห
E 
ม้าย
 
ฉันจะรักเ
A 
ธอ 
 
จนถึงวัน
F#m 
ตาย 
 
เธอรู้ตัวห
D 
ม้าย.. 
 
 
E 

 
หากเธอไม่
A 
รัก 
 
เธอก็
F#m 
บอก
 
หากเธอไม่ช
D 
อบ 
 
ให้บอกกันต
E 
รงๆ
 
หัวจิตหัวใ
A 
จ 
 
ฉันจะได้
F#m 
ปลง 
 
ไม่ต้องซื่อต
D 
รงกับเธอคน
E 
นี้
 
หากเธอยัง
A 
รัก 
 
เธอยัง
F#m 
ห่วง 
 
ให้เธอกลับ
D 
มาหาฉันได้ห
E 
ม้าย
 
ฉันจะรักเ
A 
ธอ 
 
จนถึงวัน
F#m 
ตาย 
 
เธอรู้ตัวห
D 
ม้าย.. 
 
 
E 
 
ว่ารักเธอคนเ
A 
ดียว

 
เธอรู้ตัวห
D 
ม้าย.
E 
..
 
ฉันรักเธอคนเ
A 
ดียว 
 
 
E 

OUTRO | A F#m | D E |
OUTRO | A F#m | D | E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites