คอร์ด อยู่กับเวลา อินแปง

คอร์ดเพลง อยู่กับเวลา
ศิลปิน อินแปง
คอร์ดทั้งหมด D A G Bm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | A | G | D |
INTRO | D | A | G | D |

D 
  แม้ไม่มีฉัน
A 
อยู่กับเธอ
G 
  เธอต้องอยู่คนเ
D 
ดียวไหว
Bm 
  โลกอาจไม่เห
A 
ลือใคร 
 
 
G 
เคียงข้างเข้าใจเ
A 
ธอ

Bm 
  เธอต้องอยู่เพื่อใ
A 
ช้มัน 
 
 
G 
ใช้เวลาที่
D 
มี
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อ
G 
ลืมกัน
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อ
G 
ลืมฉัน

INSTRU | D | A | G | D |
INSTRU | D | A | G | A |

D 
  กาลเวลาพิ
A 
สูจน์จิตใจ
G 
  เธอเจอใครอาจ
D 
ลืมฉัน
Bm 
  พิสูจน์มาเ
A 
นิ่นนาน 
 
แต่
G 
ฉันยังคงจำเ
A 
ธอ

Bm 
  ฉันต้องอยู่เพื่อใ
A 
ช้มัน 
 
 
G 
ใช้เวลาที่
D 
มี
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อ
G 
จำเธอ
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อเรียน
G 
รู้

INSTRU | D | A | G | D |
INSTRU | D | A | G | D |

D 
  กาลเวลาพิ
A 
สูจน์จิตใจ
G 
  เธอเจอใครอาจ
D 
ลืมฉัน
Bm 
  พิสูจน์มาเ
A 
นิ่นนาน 
 
แต่
G 
ฉันยังคงจำเ
A 
ธอ

Bm 
  ฉันต้องอยู่เพื่อใ
A 
ช้มัน 
 
 
G 
ใช้เวลาที่
D 
มี
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อ
G 
จำเธอ
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อคิด
G 
ถึง

 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อ
G 
จำเธอ
 
  อยู่กับ
Bm 
เวลา 
 
ใช้เว
A 
ลา 
 
เพื่อเรียน
G 
รู้

OUTRO | D | A | G | D |
OUTRO | D | A | G A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites