คอร์ด ไม่มีสิทธิ์ท้อ Commander

คอร์ดเพลง ไม่มีสิทธิ์ท้อ
ศิลปิน Commander
คอร์ดทั้งหมด E B A C#m F#m
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | B | A | E |
INTRO | C#m | B | A | B |

 
เจ็บ
เหนื่อยท้อ 
 
ล้มลุก
คลุกคลาน
 
คำ
ว่าสักวัน 
 
ไม่เคย
จะเห็นมี
 
มันเจ็บ
จนทนไม่ไหว
 
ร้องให้ทุ
กนาที
 
ความจน
มันย่ำยี 
 
ชีวิตนี้ไ
G#7 
ม่มีอะไร

 
ถูก
เหยียดหยาม
 
กับเส้นทาง
ที่เลือกเดิน
 
เจ็บปวด
ที่ต้องเผชิญ
 
กับสายตา
คนรอบกาย
 
ต้องอยู่กั
บคำว่าจน
 
ต้องทนแบบนี้อี
กนานเท่าไหร่
 
ต้องปลอบใจห
ลอกตัวเองอีกกี่ครั้ง
G#7 

 
แต่ก่อนจะยอม
F#m 
แพ้มัน
 
ให้ลองคิด
สักนิดนึง
 
ว่าโลกใบนี้ไ
F#m 
ม่มีแค่มึง
 
ที่ผิดหวัง
และเสียใจ
 
ก่อนจะถอย
F#m 
คิดให้ดี
 
ว่าที่มึงทำ
G#m 
นั้นเพื่อนใคร
 
ท่องไว้มึ
งยังไม่ตาย 
 
มึงยัง
G#7 
ไม่ตาย

 
หากวันนี้มึ
งยังไม่ตาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
ท้อ
 
ต้องสู้ต้องทน
F#m 
เพื่อนคนที่รอ
 
จะเจ็บจะช้ำ
G#7 
ต้องทำต่อไป
 
ถ้าหากวันนี้ชี
วิตของมึง
 
ยังคงมีลม
หายใจ
 
พ่อแม่ของมึง
F#m 
นั้นต้องสบาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
C#m 
ท้อ

INSTRU | A | E | F#m | G# |
INSTRU | A | E | F#m G#m | C#m |

 
แต่ก่อนจะยอม
F#m 
แพ้มัน
 
ให้ลองคิด
สักนิดนึง
 
โลกใบนี้ไ
F#m 
ม่มีแค่มึง
 
ที่ผิดหวัง
และเสียใจ
 
ก่อนจะถอย
F#m 
คิดให้ดี
 
ว่าที่มึงทำ
G#m 
นั้นเพื่อนใคร
 
ท่องไว้มึ
งยังไม่ตาย 
 
มึงยัง
G#7 
ไม่ตาย

 
หากวันนี้มึ
งยังไม่ตาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
ท้อ
 
ต้องสู้ต้องทน
F#m 
เพื่อนคนที่รอ
 
จะเจ็บจะช้ำ
G#7 
ต้องทำต่อไป
 
ถ้าหากวันนี้ชี
วิตของมึง
 
ยังคงมีลม
หายใจ
 
พ่อแม่ของมึง
F#m 
นั้นต้องสบาย 
 
โฮ.
G#7 
 
โฮ้..

 
หากวันนี้มึ
งยังไม่ตาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
ท้อ
 
ต้องสู้ต้องทน
F#m 
เพื่อนคนที่รอ
 
จะเจ็บจะช้ำ
G#7 
ต้องทำต่อไป
 
ถ้าหากวันนี้ชี
วิตของมึงยังคงมีลม
หายใจ
 
พ่อแม่ของมึง
F#m 
นั้นต้องสบาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
C#m 
ท้อ

 
พ่อแม่ของมึง
F#m 
นั้นต้องสบาย
 
มึงไม่มีสิทธิ์
C#m 
ท้อ
 
พ่อแม่ของมึง
F#m 
นั้นต้องสบาย 
 
โฮ.
G#7 
 
โฮ้..
 
มึงไม่มีสิท
C#m 
ธิ์ท้อ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites