คอร์ดเพลง ตัวใหญ่ล้มดัง
ศิลปิน COMMANDER
คอร์ดทั้งหมด Em C Am B D

Tune to Eb

 
ได้ยินแค่
Em 
เสียงล้ม 
 
ทิ้งตัวลงน
C 
อนของผู้ยิ่งใหญ่
Am 
ใจก็ยังไม่
B 
คิด 
 
อาจหาญกล้า
Em 
แม้ฝันล้มลุกคลุกค
C 
ลาน 
 
ใจยังคงบอก
Am 
ยอมให้เค้าที่ใหญ่
B 
โตกว่า 
 
ตีตราหน้า
Em 
ว่า 
 
มึงคงไม่มี
G 
วัน 
 
ขึ้นมายิ่งใหญ่
Am 
เป็นได้เพียงนัก
B 
รบ 
 
ที่รอวันสลาย..

INSTRU | Em | Em | C | B |
INSTRU | Em | Em | C | B | B |

 
ถ้า
Em 
กลัวที่เขาใหญ่
C 
โต 
 
ดั่งภูผาใหญ่
B 
จงไปเป็นแผ่น
Am 
ฟ้า 
 
ที่เราต้องไขว้คว้า
Em 
รู้ รบ รับ ปรับ
C 
มือในพลังปีศาจ
B 
กูผู้เดียว 
 
ก็จ
Am 
ะสู้ 
 
จนกว่าตัว
Em 
สลาย..
 
แม้ต้องต
C 
าย.. 
 
จะไม่ถ
D 
อย 
 
 
B 

 
จะเอาให้
Em 
ล้มดังจนทั้งแผ่นฟ้านั้นต้องสั่นสะเทือน
 
C 
หัวใจที่โดนเฉือดเฉือน 
 
ทนต่อไปไม่ไหว
Am 
สู้ตายในแบบ 
 
ที่ตัวเล็กหัวใจใหญ่
B 
ล้มยักษ์ที่ไม่รู้ตัวเอง 
 
ล้มดังแค่
Em 
ไหน

INSTRU | Em | Em | C | B |
INSTRU | Em | Em | C | B |

Em 
รู้ รบ รับทุกเรื่องราว รุนแรงร้ายๆ
C 
ลึกลงใจของผู้คน 
 
ที่แสนยิ่งใหญ่
Em 
ล้วนล้ม คลุกฝุ่นดิน ยากเย็นแค่ไหน
C 
ล้มยักษ์ 
 
จนได้มี
B 
วัน 
 
ที่เป็นของเรา

INSTRU | C | D | Em | G |
INSTRU | Am | B | C | B |

 
ถ้า
Em 
กลัวที่เขาใหญ่
C 
โต 
 
ดั่งภูผาใหญ่
B 
จงไปเป็นแผ่น
Am 
ฟ้า 
 
ที่เราต้องไขว้คว้า
Em 
รู้ รบ รับ ปรับ
C 
มือในพลังปีศาจ
B 
กูผู้เดียว 
 
ก็จ
Am 
ะสู้ 
 
จนกว่าตัว
Em 
สลาย..

 
จะเอาให้
Em 
ล้มดัง 
 
จนทั้งแผ่นฟ้านั้นต้องสั่นสะเทือน
C 
หัวใจที่โดนเฉือดเฉือน 
 
ทนต่อไปไม่ไหว
Am 
สู้ตายในแบบ 
 
คนตัวเล็กหัวใจใหญ่
B 
ล้มยักษ์ที่ไม่รู้ตัวเอง 
 
ล้มดังแค่
Em 
ไหน

 
จะเอาให้
C 
ล้มดัง 
 
จนทั้งแผ่นฟ้านั้นต้องพังทะลาย
D 
หัวใจที่โดนเฉือดเ
B 
ฉือน 
 
จะไม่ยอมให้ใคร
C 
สู้ตายในแบบ 
 
คน
Am 
ตัวเล็กหัวใจใหญ่
B 
กูผู้เดียว ก็จะสู้ จนกว่าตัวสลาย..  
Em 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites