คอร์ด เคิ่งชาติที่เหลือเพื่อเจ็บ ลำเพลิน วงศกร

คอร์ดเพลง เคิ่งชาติที่เหลือเพื่อเจ็บ
ศิลปิน ลำเพลิน วงศกร
คอร์ดทั้งหมด Em D C Am Bm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INSTRU | Em | Em | D | Em |

Em 
ลา..ก่อนเด้อผู้สาวอ้าย
 
เป็นเทื่อสุดท้
D 
ายที่สิได้เอิ้นคำ
Em 
นี้
Em 
หันหลังออกจากทาง 
 
ที่หย่างฮ่วมกันมาหลา
Am 
ยปี
 
นับจากมื้อ
C 
นี้ 
 
ไปเป็นแฟ
B 
นเขา

Am 
คืนให้แล้วตามที่ขอ
 
เมื่อดีบ่
Bm 
พออ้ายก็บ่ควรรั้ง
Em 
เจ้า
 
เพื่อให้ทุกอ
C 
ย่างจบลงอย่างสวยง
D 
าม
 
ส่วนคนคือ
Bm 
อ้ายสิเป็นจั่งใดก็
Em 
ตาม
 
ขอ
D 
รับผิดชอบ
Em 
มันเอง

C 
เคิ่งชาติที่เหลือ 
 
 
D 
ที่อ้ายสิได้ใช้
 
ถึงมันบ่เ
G 
ป็น 
 
คือ
D/F# 
จั่งที่
Em 
หวัง
 
แนมนำ
C 
ฮัก 
 
ที่หลุดไปห
D 
วั่งๆ
 
สิกัดแข้วหันห
G 
ลังเช็ดน้ำ
D/F# 
ตาบ่ใจ
Em 
อ่อน
C 
เพิ่นคงเป็นคู่แท้ 
 
 
D 
คนที่เจ้าตามหา
 
แต่ว่า
G 
ฟ้าซุกใส่มา
D/F# 
พ้ออ้าย
Em 
ก่อน
 
เบิ่ดหน้า
C 
ที่ 
 
ก็สมคว
D 
รไป
 
นับต่อจา
Bm 
กนี้จนวินาทีสุด
Em 
ท้าย
 
ต้องใช้ชี
C 
วิตอย่างคนตรอ
D 
มใจ
 
อ้ายกะสิ
Em 
ยอมเพื่อเจ้า

Em 
ลาก่อนเด้อผู้สาวอ้าย
 
จากคนผู้พ่
D 
ายอ้ายกะสิไปตา
Em 
มทาง
Em 
ส่งเจ้าฮอดสวรรค์ 
 
อ้ายสิตกนรกกะ
Am 
ส่าง
 
ฮู้ไว้เ
C 
ด้อ 
 
ว่าทุกๆอ
D 
ย่าง 
 
อ้ายเต็
Em 
มใจ

INSTRU | C | D | G D/F# | Em | ( 3 Times )
INSTRU | C | D | Em | Em |

Am 
คืนให้แล้วตามที่ขอ
 
เมื่อดีบ่
Bm 
พออ้ายก็บ่ควรรั้ง
Em 
เจ้า
 
เพื่อให้ทุกอ
C 
ย่างจบลงอย่างสวยง
D 
าม
 
ส่วนคนคือ
Bm 
อ้ายสิเป็นจั่งใดก็
Em 
ตาม
 
ขอ
D 
รับผิดชอบ
Em 
มันเอง

C 
เคิ่งชาติที่เหลือ 
 
 
D 
ที่อ้ายสิได้ใช้
 
ถึงมันบ่เ
G 
ป็น 
 
คือ
D/F# 
จั่งที่
Em 
หวัง
 
แนมนำ
C 
ฮัก 
 
ที่หลุดไปห
D 
วั่งๆ
 
สิกัดแข้วหันห
G 
ลังเช็ดน้ำ
D/F# 
ตาบ่ใจ
Em 
อ่อน
C 
เพิ่นคงเป็นคู่แท้ 
 
 
D 
คนที่เจ้าตามหา
 
แต่ว่า
G 
ฟ้าซุกใส่มา
D/F# 
พ้ออ้าย
Em 
ก่อน
 
เบิ่ดหน้า
C 
ที่ 
 
ก็สมคว
D 
รไป
 
นับต่อจา
Bm 
กนี้จนวินาทีสุด
Em 
ท้าย
 
ต้องใช้ชี
C 
วิตอย่างคนตรอ
D 
มใจ
 
อ้ายกะสิ
Em 
ยอมเพื่อเจ้า

Em 
ลาก่อนเด้อผู้สาวอ้าย
 
จากคนผู้พ่
D 
ายอ้ายกะสิไปตา
Em 
มทาง
Em 
ส่งเจ้าฮอดสวรรค์ 
 
อ้ายสิตกนรกกะ
Am 
ส่าง
 
ฮู้ไว้เ
C 
ด้อ 
 
ว่าทุกๆอ
D 
ย่าง 
 
อ้ายเต็
Em 
มใจ
 
ให้ฮู้ไว้เ
C 
ด้อว่าทุกๆอ
D 
ย่าง.. 
 
อ้ายเต็
Em 
มใจ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites