กลับไม่ได้ไปไม่ถึง – เบิร์ด ธงไชย


INTRO | Bm Em | A7 | D |

 
ฉั
Em 
นรู้ว่าเธอรู้ 
 
B7 
ละฉันก็ดูรู้
 
มั
G7 
นดูว่าเรื่องเราเริ่มไปกั
นใหญ่
 
กว่าจะรู้ก็
Am 
เริ่มพัวพัน
 
ปล่อยให้รัก
B7 
กันได้ยังไง
Em 
 
ทั้ง
A7 
ๆ 
 
ที่เธออยู่กับคนนั้น
 
Em 
ม่รู้ว่าใจคิด 
 
B7 
ม่คิดว่าใจเผลอ
 
G7 
วลาใกล้ๆ 
 
เธอหัวใจมั
นสั่น
 
ในสมอง
Am 
ว่าให้เลิกไป
 
แต่ลึก
B7 
ๆ 
 
หัวใจต้องการ
Em 
 
แล้วฉัน
A7 
จะยืนอยู่ที่ตรงไหน

 
* กลับตัวก็ไ
ม่ได้ 
 
ให้เดิน
D/F# 
ต่อไปก็ไปไ
Em 
ม่ถึง
 
เหมือนมีอ
ะไรที่ดึง
Bm 
 ไม่ให้เรา
Am 
เลือกทางใด
 
รัก
คนมีเจ้าของ
D/F# 
ต้องทนเก็บมัน
Em 
ในใจ
 
ไม่รู้จ
ะทำอย่างไร
 
และชีวิต
Am 
จะเดินต่อไปท
างไหนดี
 
B7 

 
ฉั
Em 
นรู้ว่าเธอรัก 
 
รั
B7 
กเขาออกปานนั้น
 
G7 
รายังมารักกันพวกคน
ใจอ่อน
 
กับชีวิต
Am 
ครึ่งๆ 
 
กลางๆ
 
ไม่มีหวัง
B7 
ที่แท้และแน่น
Em 
อน
 
ไม่รู้ใ
A7 
ครเริ่มก่อนในเกมนี้

( * )

 
F#dim 
อนหัวใจ 
 
B7 
ห้เหมือน
Em 
เป็นคนไม่รัก
กัน
 
แต่ก็ทำ
ไม่ได้ 
 
ก็ลืม
C#dim 
ไม่ได้
 
ไม่ง่าย
ดายขนาดนั้น…

( * )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites