Tune to Eb
INTRO | G | Em | C | D |
INTRO | G | Em | C | D |

G 
  เฮ้เธอ 
 
ทำไมตัว
Em 
เธอถึงด๊ำดำ
C 
  โอ้แม่งามขำ 
 
 
D 
ดำเป็นดินสอขนาด 
 
2B
G 
  หน้าอกหน้าใจก็ดูเห
Em 
มือนจะไม่มี
C 
  จอแบนอย่างนี้ 
 
D 
มอเกาหลีคงไม่รับทำ

G 
  ท่อนแขนก็จัดว่าใ
Em 
หญ่ 
 
ผู้หญิงอะไร
C 
ขาโต
 
  ใคร
D 
ทำให้เธอโมโหต้องคอหักตาย
G 
  ไม่รู้น้ำหนักเ
Em 
ท่าไร 
 
กล้าชั่งให้ดูไห
C 
มนี่
 
  ถ้าเ
D 
อาเธอมาแยกมองแต่ละที่
 
  ไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลย
 

 
แต่ดูรวมๆ แล้ว
G 
มีเสน่ห์เหลือ
Em 
เกิน
 
ไม่ต้องมาเ
C 
ขิน 
 
ฉันพูดจ
D 
ริงๆ
 
เธอมีเส
G 
น่ห์..มาก
Em 
มาย
 
จะน่ารักไปไ
C 
หน 
 
อยากจะได้แอบ
D 
อิง
 
ยิ่งดู ยิ่งมีเสน่ห์
 

INSTRU | G | Em | C | D |

G 
  เฮเธอ 
 
ที่ฉันปาก
Em 
เสียเสมอมา
C 
  รู้ไว้เถอะหนา 
 
D 
พียงเรียกร้องให้เธอสนใจ
G 
  ก็ไม่รู้จะเริ่มจีบโ
Em 
ดยคำพูดใด
C 
  ที่ล้อเลียนไป 
 
D 
ริงๆ 
 
แล้วมันคลั่งไคล้เธอ

G 
  น่ารักตอนเธอพูด
Em 
จา 
 
ลึกซึ้งถ้าเป็นเรื่อ
C 
งใจ
 
เธอม
D 
องอะไร อะไร ด้วยความอ่อ
G 
นโยน
 
ไม่สมบูรณ์แต่
Em 
สมดุล 
 
เห็นภาพรวมเธอแล้วโ
C 
ดน
 
รู้ไห
D 
มใจฉันดวงนี้มันสับสน
 
หลงใหลเธอจนหมดใจแล้วเธอ..
 

 
พอดูรวมๆ แล้ว
G 
มีเสน่ห์เหลือ
Em 
เกิน
 
ไม่ต้องมาเ
C 
ขิน 
 
ฉันพูดจ
D 
ริงๆ
 
เธอมีเส
G 
น่ห์..มาก
Em 
มาย
 
จะน่ารักไปไ
C 
หน 
 
อยากจะได้แอบ
D 
อิง
 
ยิ่งดู ยิ่ง
 
มีเสน่ห์..

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | G | C | C |

 
มันทำไม มันทำไม
 
 
มันทำไมด๊ำ
G 
ดำ 
 
มันทำไมแบ๊นแบน
 
มันทำไมแขนใหญ่ คนอะไรขาโต
 
 
มันทำไมด๊ำ
C 
ดำ 
 
มันทำไมแบ๊นแบน
 
มันทำไมแขนใหญ่ คนอะไรขาโต
 

 
มันทำไมด๊ำ
D 
ดำ 
 
มันทำไมแบ๊นแบน
 
มันทำไมแขนใหญ่ คนอะไรขาโต
 
 
มันทำไม มันทำไม มันทำไม มันทำไม
 
 
แล้วทำไม แล้วทำไม
 

 
พอดูรวมๆ แล้ว
G 
มีเสน่ห์เหลือ
Em 
เกิน
 
ไม่ต้องมาเ
C 
ขิน 
 
ฉันพูดจ
D 
ริงๆ
 
เธอมีเส
G 
น่ห์..มาก
Em 
มาย
 
จะน่ารักไปไ
C 
หน 
 
อยากจะได้แอบ
D 
อิง
 
ยิ่งดู ยิ่งมีเสน่ห์..
 

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D | D |

 
ยิ่งดู ยิ่ง
G 
มีเสน่ห์..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites