คอร์ด ร.. เหล็กโคน

คอร์ดเพลง ร..
ศิลปิน เหล็กโคน
คอร์ดทั้งหมด Bb C A Am Dm Gm F
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb | C | A | Dm |
INTRO | Bb | C | Dm |

Dm 
คิดถึงเธอ 
 
ตอนนี้เ
F 
ธออยู่ไหน
C 
ไซรไม่หลบมาหา
Dm 
มั่ง
 
หัว
Dm 
ใจพรือโช 
 
ไม่รู้ไ
F 
ซรคิดถึงจัง
C 
ใจยังหวังให้เธอ
Dm 
คงหลบมา

 
หลบมา
Bb 
หา.. 
 
คนที่คอย
C 
ถ้า..
 
ไหน
Am 
เธอสัญญาว่าจะไ
Dm 
ม่ทิ้งฉัน
 
หลบมา
Bb 
หา.. 
 
มาหา
C 
กันมั่ง..
 
ยัง
Am 
รอและยังมีหวัง 
 
ว่าเธอ
Dm 
ต้องหลบมา
 
ตามสัญ
Bb 
ญา 
 
เธอเคยแหล
C 
งว่า
 
จะหลบมา
Dm 
หากัน

Gm 
รอเฝ้ารอ 
 
ทุก
Dm 
วันเวลา
 
เมื่อไห
Gm 
ร่นะ เธอหลบมา หา
Dm 
กัน
Gm 
รอเฝ้ารอ 
 
เธอทุก
Dm 
คืนทุกวัน
 
รอวัน
Bb 
นั้น 
 
วันเธอหล
A 
บมา

 
อยากตะโ
Bb 
กนร้องออกไ
C 
ป 
 
ให้เธอไ
Dm 
ด้ฟัง
 
ว่าคนข้างห
Bb 
ลัง 
 
นั้นยัง
C 
รอ 
 
รอแต่เ
F 
ธอ 
 
 
A 
 
เธอสบ
Bb 
ายดีอยู่ไ
C 
หม 
 
คิด
Am 
ถึงกันไหม
Dm 
เธอ
Gm 
รอวันเธอกลับ
C 
มาเจอ 
 
 
Gm 
รอวันที่เ
C 
ธอ..
Dm 
หลบมา..

INSTRU | Bb | F | C | Dm |
INSTRU | Bb | F | C | Dm |

Dm 
คิดถึงเธอ 
 
ตอนนี้เ
F 
ธออยู่ไหน
C 
ไซรไม่หลบมาหา
Dm 
มั่ง
 
หัว
Dm 
ใจพรือโช 
 
ไม่รู้ไ
F 
ซรคิดถึงจัง
C 
ใจยังหวังให้เธอ
Dm 
คงหลบมา

 
หลบมา
Bb 
หา.. 
 
คนที่คอย
C 
ถ้า..
 
ไหน
Am 
เธอสัญญาว่าจะไ
Dm 
ม่ทิ้งฉัน
 
หลบมา
Bb 
หา.. 
 
มาหา
C 
กันมั่ง..
 
ยัง
Am 
รอและยังมีหวัง 
 
ว่าเธอ
Dm 
ต้องหลบมา
 
ตามสัญ
Bb 
ญา 
 
เธอเคยแหล
C 
งว่า
 
จะหลบมา
Dm 
หากัน

Gm 
รอเฝ้ารอ 
 
ทุก
Dm 
วันเวลา
 
เมื่อไห
Gm 
ร่นะ เธอหลบมา หา
Dm 
กัน
Gm 
รอเฝ้ารอ 
 
เธอทุก
Dm 
คืนทุกวัน
 
รอวัน
Bb 
นั้น 
 
วันเธอหล
A 
บมา

 
อยากตะโ
Bb 
กนร้องออกไ
C 
ป 
 
ให้เธอไ
Dm 
ด้ฟัง
 
ว่าคนข้างห
Bb 
ลัง 
 
นั้นยัง
C 
รอ 
 
รอแต่เ
F 
ธอ 
 
 
A 
 
เธอสบ
Bb 
ายดีอยู่ไ
C 
หม 
 
คิด
Am 
ถึงกันไหม
Dm 
เธอ
Gm 
รอวันเธอกลับ
C 
มาเจอ 
 
 
Gm 
รอวันที่เ
C 
ธอ..
Dm 
หลบมา..

Gm 
รอวันเธอกลับ
C 
มาเจอ 
 
 
Gm 
รอวันที่เ
C 
ธอ..
Dm 
หลบมา..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites