คอร์ด เมายืน1 น้ำฝน ขวัญกมล Feat. น้ำแข็ง ทิพวรรณ

คอร์ดเพลง เมายืน1
ศิลปิน น้ำฝน ขวัญกมล Feat. น้ำแข็ง ทิพวรรณ
คอร์ดทั้งหมด Dm Bb C F Am Gm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Dm | Bb | C | Dm |

 
อีหล่าขา
Dm 
เมา 
 
กินบ่เซากะเหล้านี้
F 
ล่ะ
 
น้ำแข็งโซ
Bb 
ดา 285 บ่เคยเ
F 
กี่ยง
 
หรือว่าสอง
Bb 
ซาว กินฮอดเช้า เมากะสิ
Am 
เลี้ยง
 
ลีโออาชา
Gm 
เรียงมาหน้ากระด
C 
าน โว โ
A 
 
เฮาสิจัดการให้
Dm 
เน้น 
 

INSTRU | Dm | Dm | C | Am |
INSTRU | Dm | Dm | Am | Gm | Dm | Dm |

 
เป็นคนมัก
Bb 
ม่วน 
 
ว่าแต่ชวนไกลป่านใ
C 
ด๋กะไป
 
ให้เหล้า
F 
ดูแลใจ 
 
แล้วให้ส
C 
หายดูแลกู
 
กินให้
Bb 
ตับมันพังกะได้ด
F 
อกตังกู
 
ว่าแต่
Gm 
สูนั่นอยู่ใน
C 
วง

 
ยืน  
Bb 
 
แค่อยู่ในวงเห
C 
ล้า
 
บ่เคยไป
F 
ก้าว
Am 
ก่ายเรื่อง
Dm 
ผู้ใด๋
 
กะ
Bb 
กินตั้งแต่น้อยจนใ
C 
หญ่
 
แม่นให้เซากะตายถิ่ม
F 
สื่อ 
 

 
เป็นคนมัก
Bb 
ม่วน 
 
ว่าแต่ชวนไกลป่านใ
C 
ด๋กะไป
 
ให้เหล้า
F 
ดูแลใจ 
 
แล้วให้ส
C 
หายดูแลกู
 
กินให้
Bb 
ตับมันพังกะได้ด
Am 
อกตังกู
 
ว่าแต่
Gm 
สูนั่นอยู่ใน
C 
วง

 
ยืน  
Bb 
 
แค่อยู่ในวงเห
C 
ล้า
 
บ่เคยไป
F 
ก้าว
Am 
ก่ายเรื่อง
Dm 
ผู้ใด๋
 
กะ
Bb 
กินตั้งแต่น้อยจนใ
C 
หญ่
 
แม่นให้เซากะตายถิ่ม
F 
สื่อ 
 

Dm 
มักเป็นชีวิตจิตใจ
 
กินเหล้าเมา
Gm 
มายกะบ่ได้หาเรื่องไผ๋
 
กินแล้วเ
Bb 
ต้นล่ะมีแต่โยกกับย้าย
 
ฟ้าวยกส
C 
หาย 
 
ตายไปบ่ไ
A 
ด้กิน

INSTRU | Bb | C | F Am | Dm |
INSTRU | Bb | C | F | F |

 
ยืน  
Bb 
 
แค่อยู่ในวงเห
C 
ล้า
 
บ่เคยไป
F 
ก้าว
Am 
ก่ายเรื่อง
Dm 
ผู้ใด๋
 
กะ
Bb 
กินตั้งแต่น้อยจนใ
C 
หญ่
 
แม่นให้เซากะตายถิ่ม
F 
สื่อ 
 

 
ยืน  
Bb 
 
แค่อยู่ในวงเห
C 
ล้า
 
บ่เคยไป
F 
ก้าว
Am 
ก่ายเรื่อง
Dm 
ผู้ใด๋
 
กะ
Bb 
กินตั้งแต่น้อยจนใ
C 
หญ่
 
สิให้เซาง่ายๆ แถะ
F 
บ้อ

Bb 
บ่ได้เป็นเจ้า
C 
ถิ่น
 
แค่มาเช็ค
Am 
อินนอกสถา
Dm 
นที่
 
อา
Bb 
กาศกำลัง
C 
ดี ลมพัดวี่ ๆ ได้
F 
ที่ล่ะเว้ย

 
ล็อค
Bb 
อินเข้าโหมดดี
C 
กรี
 
โอ้ยมิดซี่ลี่ ออกบ่ได้ล่ะเหว๋ย..
 

OUTRO | Dm | Dm | Am | Gm C |
OUTRO | Dm | Dm | Am | Gm C | Dm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites