คอร์ด มันกะพอส่ำนี้ละขี้เหล้า มอส จารุภัทร

คอร์ดเพลง มันกะพอส่ำนี้ละขี้เหล้า
ศิลปิน มอส จารุภัทร
คอร์ดทั้งหมด Bb Dm Eb Cm F Gm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb | Dm | Eb Dm |
INTRO | Cm F | Bb |

 
บ่มีห
Bb 
ยังสิไปอว
Dm 
ดโอ้ 
 
ให้พ่อแม่
Gm 
เจ้านั่นได้
Dm 
ภูมิใจ
 
บ่มี
Eb 
อนาคตบ่มี
Dm 
อิหยังให้
 
มีแต่หัว
Cm 
ใจดวงเดียวที่มันนั่นฮักเ
F 
จ้าจริง

 
บัญ
Bb 
ผลาเพิ่นสร้างมา 
 
หรือว่า
Dm 
แม่เจ้าแต่ง
 
เฮ็ดให้ผู้
Gm 
แก้มแดงๆ 
 
ต้องมาห่
F 
างกันไกล
 
กะ
Eb 
เจ็บคักอยู่ 
 
แต่เฮ็ด
Dm 
หยังบ่ได้
 
ต้องยอม
Cm 
ปล่อย 
 
เจ้าไ
F 
ปให้เจอทาง
Bb 
ที่ดี

Cm 
ไปสาไป 
 
น้อง
Dm 
หล่าจงไปดี
 
ขั้นเจ้า
Eb 
พ้อคนที่ดี 
 
อ้ายกะ
Bb 
ดีใจหลาย
Cm 
เจ็บเทื่อนี้ 
 
มัน
Dm 
คงบ่ถึงตาย
 
กะให้เ
Eb 
จ้านั่นไป 
 
ให้เจ้านั่นโช
F 
คดี

 
มันกะ
Bb 
พอส่ำนี้ละ 
 
ขี้เหล้า
 
มันบ่สม
Dm 
เจ้าดอกเด้อ 
 
คำแพง
 
บ่ได้ห
Eb 
ย่างห้างหรู 
 
ใต้แต่
Dm 
หนูยามแลง
 
โอ้ยแก้ม
Cm 
แดงๆ 
 
ของเจ้าอ้ายกะ
F 
บ่ได้บาย
 
ให้เจ้า
Bb 
ไปสะเด้ออ้า
Dm 
ยว่า 
 
ผู้มี
Gm 
หน้ามีตายังรอ
F 
ถ่าเจ้าอยู่
 
อ้าย
Eb 
มันแค่ขี้เหล้า 
 
คง
Dm 
บ่ควรคู่
Cm 
วาสนาอ้ายควรสิ
F 
อยู่ 
 
แต่ใน
Bb 
วงเหล้า 
 
 
F 

Eb 
  ให้น้องไปส่า 
 
บ่ว่าเจ้าด
Bb 
อก
Eb 
  อ้ายมันคนกระจอก 
 
มันคงบ่
F 
สมสิได้ดมแก้มนาง

INSTRU | Bb | Dm | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Bb Dm | Gm F |
INSTRU | Eb Dm | Cm F | Bb |

Cm 
ไปสาไป 
 
น้อง
Dm 
หล่าจงไปดี
 
ขั้นเจ้า
Eb 
พ้อคนที่ดี 
 
อ้ายกะ
Bb 
ดีใจหลาย
Cm 
เจ็บเทื่อนี้ 
 
มัน
Dm 
คงบ่ถึงตาย
 
กะให้เ
Eb 
จ้านั่นไป 
 
ให้เจ้านั่นโช
F 
คดี 
 
เด้อ..

 
มันกะ
Bb 
พอส่ำนี้ละ 
 
ขี้เหล้า
 
มันบ่สม
Dm 
เจ้าดอกเด้อ 
 
คำแพง
 
บ่ได้ห
Eb 
ย่างห้างหรู 
 
ใต้แต่
Dm 
หนูยามแลง
 
โอ้ยแก้ม
Cm 
แดงๆ 
 
ของเจ้าอ้ายกะ
F 
บ่ได้บาย
 
ให้เจ้า
Bb 
ไปสะเด้ออ้า
Dm 
ยว่า 
 
ผู้มี
Gm 
หน้ามีตายังรอ
F 
ถ่าเจ้าอยู่
 
อ้าย
Eb 
มันแค่ขี้เหล้า 
 
คง
Dm 
บ่ควรคู่
Cm 
วาสนาอ้ายควรสิ
F 
อยู่

 
มันอยู่
Bb 
พอส่ำนี้ละ 
 
ขี้เหล้า
 
มันบ่สม
Dm 
เจ้าดอกเด้อ 
 
คำแพง
 
บ่ได้ห
Eb 
ย่างห้างหรู 
 
ใต้แต่
Dm 
หนูยามแลง
 
โอ้ยแก้ม
Cm 
แดงๆ 
 
ของเจ้าอ้ายกะ
F 
บ่ได้บาย
 
ให้เจ้า
Bb 
ไปสะเด้ออ้า
Dm 
ยว่า 
 
ผู้มี
Gm 
หน้ามีตายังรอ
F 
ถ่าเจ้าอยู่
 
อ้าย
Eb 
มันแค่ขี้เหล้า 
 
คง
Dm 
บ่ควรคู่
Cm 
วาสนาอ้ายควรสิ
F 
อยู่ 
 
แต่ใน
Bb 
วงเหล้า

 
อ้าย
Eb 
มันแค่ขี้เหล้า 
 
คง
Dm 
บ่ควรคู่
Cm 
วาสนาอ้ายควรสิ
F 
อยู่.. 
 
แต่ในวงเหล้า

OUTRO | Bb Dm | Gm F |
OUTRO | Eb Dm | Cm F | Bb | Bb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites