คอร์ด ผู้บ่าวเก่าอกหัก เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเก่าอกหัก
ศิลปิน เพชร สหรัตน์
คอร์ดทั้งหมด G C D Bm Am Em E7
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | G | C | G | D |

 
ทำใจบ่
G 
ได้ 
 
มื้อผู้บ่าวใ
Bm 
หม่ประกาศไปงานดอง
 
ของน้องกับ
Em 
เขา
 
ฮักเ
C 
ฮาต้องล่มส
D 
ลาย 
 
กลายเป็นผู้บ่า
G 
วเก่า
 
เมื่อพ่อแม่
Bm 
เจ้าโดดคุบเอาเงินค่าดอง
 
ของน้องเป็น
Em 
แสน 
 
 
E7 
 
แพลน
Am 
ฮักต้องล่มส
D 
ลาย

 
น้ำ
C 
ตาจักมาแต่ไส 
 
ฮ้องบอกว่าอยาก
Bm 
ตาย
 
บ่มีเ
C 
จ้ามันกินข้าวบ่ได้ 
 
ฮักหลาย
D 
ฮักแฮง

 
ต้องตกเป็นผู้บ่าวเ
G 
ก่า 
 
ทั้งที่ฮัก
Bm 
เฮาจนตาย
Em 
แทนได้
 
เสียงฮ้องเอิ้นข
D 
วัญมาประห
C 
ารใจ
 
เอิ้นให้ไ
Am 
ปผูกแขนบ่าวส
D 
าว
 
เจ็บเข้าหีบ
G 
ใจ 
 
ต้องตกอัน
Bm 
ดับมาเป็นผู้บ่าว
Em 
เก่า
 
จักสิม้
D 
มฮอดมื้ออื่นเ
C 
ซ้าบ่
Am 
หนอ 
 
ชีวิตเ
D 
น่าๆ
 
ผู้บ่าวเก่า
G 
อกหัก

INSTRU | C | Bm | C | D |
INSTRU | C | Bm | Am | C D |

 
น้ำ
C 
ตาจักมาแต่ไส 
 
ฮ้องบอกว่าอยาก
Bm 
ตาย
 
บ่มีเ
C 
จ้ามันกินข้าวบ่ได้ 
 
ฮักหลาย
D 
ฮักแฮง

 
ต้องตกเป็นผู้บ่าวเ
G 
ก่า 
 
ทั้งที่ฮัก
Bm 
เฮาจนตาย
Em 
แทนได้
 
เสียงฮ้องเอิ้นขวัญมาประห
C 
ารใจ
 
เอิ้นให้ไ
Am 
ปผูกแขนบ่าวส
D 
าว
 
เจ็บเข้าหีบ
G 
ใจ 
 
ต้องตกอัน
Bm 
ดับมาเป็นผู้บ่าว
Em 
เก่า
 
จักสิม้
D 
มฮอดมื้ออื่นเ
C 
ซ้าบ่
Am 
หนอ 
 
ชีวิตเ
D 
น่าๆ

 
ต้องตกเป็นผู้บ่าวเ
G 
ก่า 
 
ทั้งที่ฮัก
Bm 
เฮาจนตาย
Em 
แทนได้
 
เสียงฮ้องเอิ้นขวัญมาประห
C 
ารใจ
 
เอิ้นให้ไ
Am 
ปผูกแขนบ่าวส
D 
าว
 
เจ็บเข้าหีบ
G 
ใจ 
 
ต้องตกอัน
Bm 
ดับมาเป็นผู้บ่าว
Em 
เก่า
 
จักสิม้
D 
มฮอดมื้ออื่นเ
C 
ซ้าบ่
Am 
หนอ 
 
ชีวิตเ
D 
น่าๆ
 
ผู้บ่าวเก่า
G 
อกหัก

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites