คอร์ด โกดำ วสันต์17

คอร์ดเพลง โกดำ
ศิลปิน วสันต์17
คอร์ดทั้งหมด D F#m Bm Em A
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | F#m | Bm | F#m |
INTRO | G | F#m Bm | Em | A | A |

 
ถ้าหากความ
D 
รักของเราที่มีชา
F#m 
ตินี้
 
อาจจะสุดดว
Bm 
งใจ 
 
ก็คงเป็นไปไ
F#m 
ม่ได้
 
ขอให้เรามี
G 
กันและกัน..แสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตาย 
 
ยังไงก็รักเพียง
A 
คุณ

 
แต่หากวัน
D 
นี้นั้นจะเป็นวันสุด
F#m 
ท้าย
 
แต่ความ
Bm 
รักของเราไม่จาง 
 
ร้าง
F#m 
ไกล
 
รักนิรันด์ยัง
G 
อยู่ 
 
เล่าขานแสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตายยังไงก็รักเพีย
A 
งคุณ..

INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A | A |

 
หรือไม่ควรจะ
D 
อยู่ 
 
หรือไม่ควรจ
F#m 
ะรัก
 
ล้ำค่าเพียงลมป
G 
าก 
 
มันจะจ
A 
ริงแค่ไ
D 
หน
 
หรือว่าเราจะ
Bm 
ออกเดินทาง..ไปไ
F#m 
กลแสนไกล
 
ปล่อยร่าง
Em 
กายคืนน
A 
ภาอาก
D 
าศ

 
โอ้ใจหน
Bm 
อใจเจ้า
F#m 
เอย
 
วาส
G 
นาข้า
A 
นี้กะ
D 
ไร
 
จึงผูกความ
Bm 
รักที่มีไว้
F#m 
ด้วยความตาย
 
ปล่อยร่าง
Em 
กายคืนน
A 
ภาอาก
D 
าศ.. 
 
 
A 

 
ถ้าหากความ
D 
รักของเราที่มีชา
F#m 
ตินี้
 
อาจจะสุดดว
Bm 
งใจ 
 
ก็คงเป็นไปไ
F#m 
ม่ได้
 
ขอให้เรามี
G 
กันและกัน..แสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตาย 
 
ยังไงก็รักเพียง
A 
คุณ

 
แต่หากวัน
D 
นี้นั้นจะเป็นวันสุด
F#m 
ท้าย
 
แต่ความ
Bm 
รักของเราไม่จาง 
 
ร้าง
F#m 
ไกล
 
รักนิรันด์ยัง
G 
อยู่ 
 
เล่าขานแสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตายยังไงก็รักเพีย
A 
งคุณ..

INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A | A |

 
โอ้ใจหน
Bm 
อใจเจ้า
F#m 
เอย
 
วาส
G 
นาข้า
A 
นี้กะ
D 
ไร
 
จึงผูกความ
Bm 
รักที่มีไว้
F#m 
ด้วยความตาย
 
ปล่อยร่าง
Em 
กายคืนน
A 
ภาอาก
D 
าศ.. 
 
 
A 

 
ถ้าหากความ
D 
รักของเราที่มีชา
F#m 
ตินี้
 
อาจจะสุดดว
Bm 
งใจ 
 
ก็คงเป็นไปไ
F#m 
ม่ได้
 
ขอให้เรามี
G 
กันและกัน..แสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตาย 
 
ยังไงก็รักเพียง
A 
คุณ

 
แต่หากวัน
D 
นี้นั้นจะเป็นวันสุด
F#m 
ท้าย
 
แต่ความ
Bm 
รักของเราไม่จาง 
 
ร้าง
F#m 
ไกล
 
รักนิรันด์ยัง
G 
อยู่ 
 
เล่าขานแสน
F#m 
นานเรื่อ
Bm 
ยไป
 
ขาดใจ
Em 
ตายยังไงก็รักเพีย
A 
งคุณ..

OUTRO | D | F#m | Bm | F#m |
OUTRO | G | F#m Bm | Em | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites