คอร์ด ที่ที่มีแค่เรา Uncle Ben

คอร์ดเพลง ที่ที่มีแค่เรา
ศิลปิน Uncle Ben
คอร์ดทั้งหมด Bb Gm Dm F Eb
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb | Gm | Dm | F |
INTRO | Bb | Gm | Dm | F |

 
มันคงจะ
Bb 
ดีถ้าเธอกับ
Gm 
ฉัน
 
อยู่ข้าง
Dm 
กันในวันที่สว
F 
ยงาม
 
ออกเ
Bb 
ดินทางแค่เราเท่า
Gm 
นั้น
 
ไม่
Dm 
มี.. 
 
ผู้ใ
F 

Cm 
  แค่เพียง..หนีไ
F 
Cm 
  จากโลกความจริงที่
F 
ทำร้ายใจ

 
กับเ
Bb 
ธอ.. 
 
 
Ebmaj7 
 
มีแค่เธอก็เพียงพอ
Gm 
แล้ว
Fm 
ไม่ต้องการแล้วใครคน
Ebmaj7 
อื่น
 
ให้ฝืน
Ebm 
หัวใจ
 
แค่
Cm 
เราสองคนหนีไ
F 
 
วัน
Bb 
นี้.. 
 
 
Ebmaj7 
 
ฉันจะหายไปจากโ
Gm 
ลกเดิม 
 
Fm 
ที่ไม่เคยเข้าใจ
 
Cause  
Ebmaj7 
I just wanna  
Ebm 
go
 
The  
Cm 
place that no one  
F 
knows with you

INSTRU | Bb | Gm | Dm | F |
INSTRU | Bb | Gm | Dm | F |

 
มันคงจะ
Bb 
มีแค่เธอเท่า
Gm 
นั้น
 
ที่เข้า
Dm 
ใจ.. 
 
F 
ริง 
 
 
และ
Bb 
ยังมองเห็นแสง
Gm 
ดาว
 
จากความ
Dm 
มืดดำ 
 
ใน
F 
ตัวฉัน

Cm 
  แค่เพียง..หนีไ
F 
Cm 
  จากโลกความจริงที่
F 
ทำร้ายใจ

 
กับเ
Bb 
ธอ.. 
 
 
Ebmaj7 
 
มีแค่เธอก็เพียงพอ
Gm 
แล้ว
Fm 
ไม่ต้องการแล้วใครคน
Ebmaj7 
อื่น
 
ให้ฝืน
Ebm 
หัวใจ
 
แค่
Cm 
เราสองคนหนีไ
F 
 
วัน
Bb 
นี้.. 
 
 
Ebmaj7 
 
ฉันจะหายไปจากโ
Gm 
ลกเดิม 
 
Fm 
ที่ไม่เคยเข้าใจ
 
Cause  
Ebmaj7 
I just wanna  
Ebm 
go
 
The  
Cm 
place that no one  
F 
knows with you

INSTRU | Bb Gm | Ebmaj7 F |
INSTRU | Bb Gm | Ebmaj7 F |
INSTRU | Bb Dm | Ebmaj7 F |
INSTRU | Bb Gm | Ebmaj7 F |
INSTRU | F | F | F |

 
กับเ
Bb 
ธอ.. 
 
 
Ebmaj7 
 
มีแค่เธอก็เพียงพอ
Gm 
แล้ว
Fm 
ไม่ต้องการแล้วใครคน
Ebmaj7 
อื่น
 
ให้ฝืน
Ebm 
หัวใจ
 
แค่
Cm 
เราสองคนหนีไ
F 
 
วัน
Bb 
นี้.. 
 
 
Ebmaj7 
 
ฉันจะหายไปจากโ
Gm 
ลกเดิม 
 
Fm 
ที่ไม่เคยเข้าใจ
 
Cause  
Ebmaj7 
I just wanna  
Ebm 
go
 
The  
Cm 
place that no one  
F 
knows with you

INSTRU | Bb | Gm | Dm | F |

 
With you..
 

INSTRU | Bb | Gm | Dm | F |

 
With  
Bb 
you..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites