โปรดดูแลฉันด้วยใจที่อ่อนโยน Uncle Ben


 
ได้
Dmaj7 
ไหม.. 
 
หากหัวใจขอ
Bm7 
งฉัน
Baug 
ไม่อยากเจ็บอีก
Em 
ครั้ง 
 
ใจฉันช่างอ่อ
A6 
นแอ

 
คำ
Dmaj7 
ขอเดียว.. 
 
จากคนที่ไม่เหลือความ
Bm7 
หวังใด
 
อย่า
Baug 
เป็นฉันเลยคนที่ต้อง
Em 
เสียใจ.. 
 
อีกค
A6 
รั้ง..

Em7 
  ให้ฉัน.. 
 
ลบภาพทรง
A 
จำ..ที่เลวร้าย
E7 
  อย่าให้ฉัน.. 
 
ต้องเ
A 
จ็บปวดอีกเลย

Dmaj7 
โปรดดูแล 
 
หัวใ
G 
จของฉัน
 
ที่ช่างเ
Em7 
ปราะบาง 
 
ด้วยใ
A 
จของเธอ
Dmaj7 
โปรดดูแลหัวใ
G 
จดวงนี้
 
ที่แ
E7 
ตกสลาย 
 
ด้วยใ
A 
จที่อ่อนโยน

INSTRU | Dmaj7 | Dmaj7 | Bm7 | Baug |
INSTRU | Em7 | Em7 | Bb | Bb |
INSTRU | Dmaj7 | Dmaj7 | Bm7 | Baug |
INSTRU | Em7 | Em7 | Bb | A |

Em7 
  ให้ฉัน.. 
 
ลบภาพทรง
A 
จำ..ที่เลวร้าย
E7 
  อย่าให้ฉัน.. 
 
ต้องเ
A 
จ็บปวดอีกเลย

Dmaj7 
โปรดดูแล 
 
หัวใ
G 
จของฉัน
 
ที่ช่างเ
Em7 
ปราะบาง 
 
ด้วยใ
A 
จของเธอ
Dmaj7 
โปรดดูแลหัวใ
G 
จดวงนี้
 
ที่แ
E7 
ตกสลาย 
 
ด้วยใ
A 
จที่อ่อนโยน

Em7 
  ปลดปล่อย
A 
ฉัน..
E7 
  จากวันเหล่า
A 
นั้น..

Dmaj7 
โปรดดูแล 
 
หัวใ
G 
จของฉัน
 
ที่ช่างเ
Em7 
ปราะบาง 
 
ด้วยใ
A 
จของเธอ
Dmaj7 
โปรดดูแลหัวใ
G 
จดวงนี้
 
ที่แ
E7 
ตกสลาย 
 
ด้วยใ
A 
จที่อ่อนโยน

OUTRO | Dmaj7 | Dmaj7 | Bm7 | Baug |
OUTRO | Em7 | Em7 | Bb | Bb |
OUTRO | Dmaj7 | Dmaj7 | Bm7 | Baug |
OUTRO | Em7 | Em7 | Bb | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites