คอร์ดเพลง ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล
ศิลปิน เรนิษรา
คอร์ดทั้งหมด G D C Cm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | G D | C Cm |
INTRO | G D | C Cm |

G 
  ตอนเด็กฉันช
D 
อบแอบร้อง
C 
ไห้ 
 
 
Cm 
G 
  พ่อบอก
D 
ลูกต้องทนให้
C 
ได้ 
 
 
Cm 
 
  เพราะในบางค
G 
รั้งชีวิตก็พังและเหมือนกับห
D 
นังดราม่า
 
  บางทีก็เศ
C 
ร้าจนลืมว่าเรานั้นมันก็มีคุณค่าใน
D 
ตัวเอง

 
บางครั้งความเศ
G 
ร้าก็ทำให้ใ
D 
จของเราไม่มั่น
C 
คง 
 
 
Cm 
 
แต่พอมันผ่านไ
G 
ปเราจะรู้
D 
สึกกับมันน้อย
C 
ลง 
 
 
D 

 
โอ้ที่
G 
รัก 
 
ฉันสัญ
D 
ญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไ
C 
หว
 
ไม่มีควา
Cm 
มเศร้าไหนจะอยู่ตลอด
G 
ไป 
 
 
D 
 
แค่กอดฉัน
C 
ไว้.. 
 
 
D 
  นะที่
G 
รัก
 
อยากร้องก็ร้องออก
D 
มาไม่ต้องมากลั้น
C 
ไว้
 
ให้น้ำ
Cm 
ตาเป็นพยานว่าเธอมีหัว
G 
ใจ 
 
 
D 
 
เพราะไม่มีความเศร้าไ
C 
หน 
 
 
D 
  จะอยู่ตลอดกาล

INSTRU | G D | C Cm |
INSTRU | G D | C Cm |

G 
  มีเรื่องที่
D 
พูดไม่เคย
C 
ได้ 
 
 
Cm 
G 
  นึกถึงเมื่อไ
D 
หร่ต้องร้อ
C 
งไห้ 
 
 
Cm 
 
  เป็นปมใน
G 
ใจ ที่ปิดเอาไว้ ไม่ไ
D 
ด้ระบายออกมา
 
  เมื่อมีใครถ
C 
าม ไม่มีอะไร ต้องทำเป็นเ
Cm 
หมือนเย็นชา
 
  ทุกค
D 
รั้ง

 
ก็กลัวร้องไ
G 
ห้ 
 
กลายเป็นอ่อน
D 
แอต่อหน้าทุกๆ
C 
คน 
 
 
Cm 
 
แต่ไม่พูดออก
G 
มาก็ทำให้ใ
D 
จของเราไม่มั่น
C 
คง 
 
 
D 

 
โอ้ที่
G 
รัก 
 
ฉันสัญ
D 
ญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไ
C 
หว
 
ไม่มีควา
Cm 
มเศร้าไหนจะอยู่ตลอด
G 
ไป 
 
 
D 
 
แค่กอดฉัน
C 
ไว้.. 
 
 
D 
  นะที่
G 
รัก
 
อยากร้องก็ร้องออก
D 
มาไม่ต้องมากลั้น
C 
ไว้
 
ให้น้ำ
Cm 
ตาเป็นพยานว่าเธอมีหัว
G 
ใจ 
 
 
D 
 
เพราะไม่มีความเศร้าไ
C 
หน 
 
 
D 
  จะอยู่ตลอดกาล

G 
  ฉันสัญ
D 
ญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหว
 
  ไม่มีความเศร้า
Cm 
ไหนจะอยู่ตลอด
G 
ไป 
 
 
D 
 
  แค่กอดตัวเอง
C 
ไว้.. 
 
 
D 
  นะที่รัก

G 
  ฉันสัญ
D 
ญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหว
 
  ไม่มีความเศร้า
Cm 
ไหนจะอยู่ตลอด
G 
ไป 
 
 
D 
 
  แค่กอดตัวเอง
C 
ไว้.. 
 
 
D 
  นะที่รัก

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites