INTRO | G | D | C | Cm |
INTRO | G | D | C | Cm |

G 
  ทำไมยังเป็น
D 
ฉันที่ต้องผิดห
C 
วัง
 
  รักใ
Cm 
ครกี่ครั้งต้องปวดร้าว
G 
  กอดตัวเองทุกค
D 
รั้ง 
 
เมื่ออากาศห
C 
นาว
 
  ค่ำ
Cm 
เย็นจนเช้าก็ยังเหงา

Em 
  ถ้าหากฉันจะ
D 
ขอพรบ้างได้ไ
C 
หม
 
  ขอใครได้ไ
Cm 
หม 
 
ให้เขาอยู่ยาว
Em 
  คนที่กอดฉันไ
D 
ว้ 
 
เมื่ออากาศห
C 
นาว
 
  คงจะมีใช่ไ
D 
หม

 
ก็เ
G 
มื่อฉันรักใคร 
 
ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง
 
สุดท้
D 
ายเมื่อรักไป 
 
หัวใจต้องแตกทุกครั้ง
 
ทำไมต้อง
Em 
เป็นฉัน.. 
 
ผู้ถูกเลือกให้ผิดห
C 
วัง.. 
 
 
D 

 
อากาศห
G 
นาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง
 
ลม
D 
พัดเธอหายไป 
 
เหลือไว้แค่เพียงความหลัง
 
สุดท้ายยัง
Em 
เป็นฉัน.. 
 
ผู้ถูกเลือกให้ผิดห
C 
วัง.. 
 
 
D 
 
เหมือนเดิม..
 

INSTRU | G | D | C | Cm |
INSTRU | G | D | C | Cm |

G 
  ในช่วงที่ความ
D 
รักผลิบานอีกค
C 
รั้ง
 
  พระ
Cm 
จันทร์และดอกไม้ดูเปลี่ยนไป
G 
  มองกลับมาที่
D 
ฉันยังไม่ไปไ
C 
หน
 
  ทุก
Cm 
คนจากไป 
 
ไม่กลับมา

Em 
  ถ้าหากฉันจะ
D 
ขอพรบ้างได้ไ
C 
หม
 
  ขอใครได้ไ
Cm 
หม 
 
ให้เขาอยู่ยาว
Em 
  คนที่กอดฉันไ
D 
ว้ 
 
เมื่ออากาศห
C 
นาว
 
  จะเป็นเธอใช่ไ
D 
หม

 
ก็เ
G 
มื่อฉันรักใคร 
 
ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง
 
สุดท้า
D 
ยเมื่อรักไป 
 
หัวใจต้องแตกทุกครั้ง
 
ทำไมต้อง
Em 
เป็นฉัน.. 
 
ผู้ถูกเลือกให้ผิดห
C 
วัง.. 
 
 
D 

 
อากาศห
G 
นาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง
 
ลม
D 
พัดเธอหายไป 
 
เหลือไว้แค่เพียงความหลัง
 
สุดท้ายยัง
Em 
เป็นฉัน.. 
 
ผู้ถูกเลือกให้ผิดห
C 
วัง.. 
 
 
D 
 
เหมือนเดิม..
 

INSTRU | G | G | D | D |
INSTRU | Em | Em | C | D |

 
สิ้นหน้าห
G 
นาวคงทำให้ใจฉันมีความหวังอีกครั้ง
 
ดอกไ
D 
ม้ข้างในหัวใจฉันไม่เฉาเหมือนวันนั้น
 
ขอให้ไม่
Em 
เป็นฉัน..ผู้ถูกเลือกให้ผิดห
C 
วัง.. 
 
 
D 
 
อีกเ
G 
ลย..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites