คอร์ดเพลง การบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจน
ศิลปิน เวียง นฤมล
คอร์ดทั้งหมด Bb Am Gm C F
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb | Am | Gm | C |

 
ผล
Bb 
ของการเชื่อใจ
 
อ้ายตอบแทน
Am 
ด้วยการนอกใจ
 
คงบ่ต้องถาม
Gm 
ว่าฮู้สึกจังใด๋
 
สิเป็นหรือตาย ตอน
นี้

 
เหลือ
Bb 
แค่ลมหายใจ
 
ยังมีชีวิต
Am 
กะส่ำตายเป็นผี
 
ถืกเอาควา
Gm 
มซื่อสัตย์ภักดี
 
มาหย่องเล่นใส่ขี้
ดิน

 
บ่อยากได้ยินชื่อ
Bb 
 
บ่อยากฮอดพ้อ
Am 
หน้า
 
บ่ต้องมา
Gm 
อธิบายเหตุผล
 
บ่เหลือความไว้ใจมั
Bb 
นหลายเทื่อ
 
จนหมด
Am 
ความอดทน
 
บ่อาจเหลือ
Gm 
เยื่อใยให้คน
 
ที่หยุดเจ้าชู้.
 
บ่เป็น..

 
การบ่ตอบ
Bb 
คือคำตอบที่ชัดเจน
 
ว่าควรเป็นหยังกัน
Am 
นับจากวันนี้ไป 
 
 
Dm 
 
เหตุผล
ที่บ่ลา 
 
Bb 
หตุผลที่บ่เสีย
Am 
ใจ
 
ที่น้ำตา
Bb 
ของน้องบ่ไหล
 
ย้อนเบิ่ดไปพร้อมความฮัก..
 

INSTRU | Bb C | Am Dm C |
INSTRU | Bb Am | Gm C |
INSTRU | Bb | Am | Gm C | F Dm |

 
บ่อยากได้ยินชื่อ
Bb 
 
บ่อยากฮอดพ้อ
Am 
หน้า
 
บ่ต้องมา
Gm 
อธิบายเหตุผล
 
บ่เหลือความไว้ใจมั
Bb 
นหลายเทื่อ
 
จนหมด
Am 
ความอดทน
 
บ่อาจเหลือ
Gm 
เยื่อใยให้คน
 
ที่หยุดเจ้าชู้.
 
บ่เป็น

 
การบ่ตอบ
Bb 
คือคำตอบที่ชัดเจน
 
ว่าควรเป็นหยังกัน
Am 
นับจากวันนี้ไป 
 
 
Dm 
 
เหตุผล
ที่บ่ลา 
 
Bb 
หตุผลที่บ่เสีย
Am 
ใจ
 
ที่น้ำตา
Bb 
ของน้องบ่ไหล
 
ย้อนเบิ่ดไปพร้อมคว
าม..  
C/E 
ฮัก..  
Dm 

 
การบ่ตอบ
Bb 
คือคำตอบที่ชัดเจน
 
ว่าควรเป็นหยังกัน
Am 
นับจากวันนี้ไป 
 
 
Dm 
 
เหตุผล
ที่บ่ลา 
 
Bb 
หตุผลที่บ่เสีย
Am 
ใจ
 
ที่น้ำตา
Bb 
ของน้องบ่ไหล
 
ย้อนเบิ่ดไปพร้อมความฮัก..
 

OUTRO | Bb | Am | Gm | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites