แฟนเก่ากลับใจ เวียง นฤมล


INTRO | Eb Bb/D | Cm Bm Bbm Eb |
INTRO | Ab Gm Fm Eb | Bb |

 
คิดพ้อ
Eb 
บ่ 
 
มื้อที่
Bb/D 
อ้ายย่างจากน้อ
Cm 
งไป
 
จน
Bb 
ว่ากินข้าวบ่
Ab 
ได้ 
 
หัว
Gm 
ใจพัง
 
ลุก
Fm 
นั่งกะบ่มีแฮง
Bb 
ย่าง

 
น้ำตา
Eb 
ย้อย 
 
โอบ
Bb/D 
กอดเศษใจฮ้า
Cm 
งฮ้างๆ
 
หวัง
Bb 
ฝากชีวิตเบิ่ดทุ
Ab 
กอย่าง 
 
 
Gm 
เอาไว้
 
สุด
Fm 
ท้าย 
 
เหลือ
Bb 
ไว้ 
 
แค่คำลา

INSTRU | Ab | Bb |

 
อ้ายกดเ
Ab 
บอร์แล้วโทรบอก
Abm 
ว่า
 
คิด
Gm 
ฮอดกัน
Cm 
หลาย
Bb 
ขอคืน
Ab 
เป็นเจ้าของใจ 
 
คือเก่าไ
Bb 
ด้บ่

 
สิเฮ็ดจัง
Eb 
ใด๋แฟนเก่ากลั
Bb/D 
บใจหวนคืน
Cm 
มาง้อ
 
ความเจ็บใน
Bb 
ใจคือหลายแ
Ab 
ท้น้อ
 
ยามคิด
Gm 
พ้อ 
 
 
Fm 
ยังน้ำตาไ
Bb 
หล

 
สิอนุญาตให้เ
Eb 
ขาคืนดีกับ
Bb/D 
เฮาอยู่บ้อ
Cm 
หัวใจ
 
ความเจ็บอัน
Bbm 
เก่ากะยังบ่ห
Ab 
าย
Abm 
 
จักสิต
Bb 
อบใจว่าจังใด๋ยังบ่ฮู้เลย

INSTRU | Eb Bb/D | Cm Bbm Eb |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb |

 
ถามใจอีกเ
Eb 
ทื่อ 
 
ฮู้
Bb/D 
เมื่อกะยังเ
Cm 
จ็บอยู่
 
ลัง
Bbm 
เลใจบ่กล้
Ab 
าสู้ 
 
ฮัก
Gm 
อ้าย
 
ย่าน
Fm 
ตายย้อนคำหวา
Bb 
นเจ้า

 
อ้ายกดเ
Ab 
บอร์แล้วโทรบอก
Abm 
ว่า
 
คิด
Gm 
ฮอดกัน
Cm 
หลาย
Bb 
ขอคืน
Ab 
เป็นเจ้าของใจ 
 
คือเก่าไ
Bb 
ด้บ่

 
สิเฮ็ดจัง
Eb 
ใด๋แฟนเก่ากลั
Bb/D 
บใจหวนคืน
Cm 
มาง้อ
 
ความเจ็บใน
Bb 
ใจคือหลายแ
Ab 
ท้น้อ
 
ยามคิด
Gm 
พ้อ 
 
 
Fm 
ยังน้ำตาไ
Bb 
หล

 
สิอนุญาตให้เ
Eb 
ขาคืนดีกับ
Bb/D 
เฮาอยู่บ้อ
Cm 
หัวใจ
 
ความเจ็บอัน
Bbm 
เก่ากะยังบ่ห
Ab 
าย
Abm 
 
จักสิต
Bb 
อบใจว่าจังใด๋ยังบ่ฮู้เลย

INSTRU | Eb Bb/D | Cm Bbm |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb |
INSTRU | Eb Bb/D | Cm Bbm |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb |

 
สิเฮ็ดจัง
Eb 
ใด๋แฟนเก่ากลั
Bb/D 
บใจหวนคืน
Cm 
มาง้อ
 
ความเจ็บใน
Bb 
ใจคือหลายแ
Ab 
ท้น้อ
 
ยามคิด
Gm 
พ้อ 
 
 
Fm 
ยังน้ำตาไ
Bb 
หล

 
สิอนุญาตให้เ
Eb 
ขาคืนดีกับ
Bb/D 
เฮาอยู่บ้อ
Cm 
หัวใจ
 
ความเจ็บอัน
Bbm 
เก่ากะยังบ่ห
Ab 
าย
Abm 
 
จักสิต
Bb 
อบใจว่าจังใด๋ 
 
ยังบ่
Eb 
ฮู้เลย
Bb/D 

 
คิด
Ab 
ฮอดกับความเ
Abm 
สียใจ.. 
 
กะยังเถียงกันอยู่

OUTRO | Eb Bb/D | D Bm Bbm Eb |
OUTRO | Ab Gm Fm Eb | Bb | Eb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites