คอร์ดเพลง ต่างฟ้า อิสราเอล
ศิลปิน ดุ่ย เชียงรัมย์
คอร์ดทั้งหมด Em D C Am G
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | Em | Em | Em | Em |

Em 
เสียงฟ้าดังลั่น
 
แผ่นดินไหว
D 
สั่น 
 
สะเทือนสะท้าย
Em 
หัวใจ
 
โบย
C 
บิน..จากบ้านมาไ
Am 
กล
 
เพียงหวังตั้ง
D 
ใจ อยากฮั่ง อยากได้ อยา
Em 
กมี

 
ลี้
Em 
อยู่..ในเคหา
 
ได้ยินเสียง
D 
ฟ้า 
 
หวั่นใจแท้น้อ
Em 
มื้อนี้
 
ฟ้าฮ้อง
C 
ดัง 
 
บ้านเฮานั้นว่าฝน
Am 
สิดี
 
เสียงฟ้าเมือง
D 
นี้ 
 
คือเสียงของคนฆ่า
Em 
กัน..

 
อยากหลับตา
Am 
ฝัน 
 
แล้วตื่นมาอยู่บ้าน
Em 
เฮา
 
ค้อยค่ำแลง
Am 
เซ้า 
 
คึดฮอดพาข้าว
Em 
อิแม่
 
ห่างไกลแท้ห
C 
นอ 
 
บ้านเฮาคือไกลคัก
Am 
แท้
 
คึดฮอดหน้า
D 
แม่ หน้าพ่อ ผู้ถ่าอยู่
Em 
เฮือน..

 
แผ่นดินสะเ
C 
ทือน
 
หัวใจสะท้านข่อยย่านแท้
Em 
หนอ
 
เกิดได้ ใหญ่มา บ่เคยได้
C 
พ้อ 
 
อีกดนบ่น้อสิผ่าน
G 
พ้น
 
แฮงใจถามข่
C 
าว พี่น้องบ้านเฮา สุผู้ สุ
Am 
คน
 
ข่มใจสั่นให้มันผ่าน
G 
พ้น
 
คงอีกบ่
D 
ดนสิได้เมื
Em 
อเฮือน..

INSTRU | C | G | D | Em |
INSTRU | C | G | D | Em |

Em 
เสียงฟ้าดังลั่น
 
แผ่นดินไหว
D 
สั่น 
 
สะเทือนสะท้าย
Em 
หัวใจ
 
โบย
C 
บิน..จากบ้านมาไ
Am 
กล
 
เพียงหวังตั้ง
D 
ใจ อยากฮั่ง อยากได้ อยา
Em 
กมี

 
ลี้
Em 
อยู่..ในเคหา
 
ได้ยินเสียง
D 
ฟ้า 
 
หวั่นใจแท้น้อ
Em 
มื้อนี้
 
ฟ้าฮ้อง
C 
ดัง 
 
บ้านเฮานั้นว่าฝน
Am 
สิดี
 
เสียงฟ้าเมือง
D 
นี้ 
 
คือเสียงของคนฆ่า
Em 
กัน..

 
อยากหลับตา
Am 
ฝัน 
 
แล้วตื่นมาอยู่บ้าน
Em 
เฮา
 
ค้อยค่ำแลง
Am 
เซ้า 
 
คึดฮอดพาข้าว
Em 
อิแม่
 
ห่างไกลแท้ห
C 
นอ 
 
บ้านเฮาคือไกลคัก
Am 
แท้
 
คึดฮอดหน้า
D 
แม่ หน้าพ่อ ผู้ถ่าอยู่
Em 
เฮือน..

 
แผ่นดินสะเ
C 
ทือน
 
หัวใจสะท้านข่อยย่านแท้
Em 
หนอ
 
เกิดได้ ใหญ่มา บ่เคยได้
C 
พ้อ 
 
อีกดนบ่น้อสิผ่าน
G 
พ้น
 
แฮงใจถามข่
C 
าว พี่น้องบ้านเฮา สุผู้ สุ
Am 
คน
 
ข่มใจสั่นให้มันผ่าน
G 
พ้น
 
คงอีกบ่
D 
ดนสิได้เมื
Em 
อเฮือน..

 
แผ่นดินสะเ
C 
ทือน
 
หัวใจสะท้านข่อยย่านแท้
Em 
หนอ
 
เกิดได้ ใหญ่มา บ่เคยได้
C 
พ้อ 
 
อีกดนบ่น้อสิผ่าน
G 
พ้น
 
แฮงใจถามข่
C 
าว พี่น้องบ้านเฮา สุผู้ สุ
Am 
คน
 
ข่มใจสั่นให้มันผ่าน
G 
พ้น
 
คงอีกบ่
D 
ดนสิได้เมื
Em 
อเฮือน..

OUTRO | Em | Em | D | Em | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites