คอร์ดเพลง คนเอ๋ย
ศิลปิน ดุ่ย เชียงรัมย์
คอร์ดทั้งหมด Am G F Dm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | Am G | Am G |
INTRO | Am G | F G | Am |

 
เอา
Am 
เด้อ 
 
ละน้อบาด
G 
นี้พี่ชายสิไ
Am 
ด้ว่า
 
เจ้าฟังเด้อห
G 
ล่าอย่าฟ่าวอ่วยหนีไ
Am 
กล
 
แถลงแจ้งไ
G 
ว้ให้เข้าใจเด้อน
F 
าง
 
สิกล่าวเอ่ยอ้
G 
างความจริง 
 
ของคน
Am 
เอย
G 
 
Am 
 
G 
 
Am 

 
ตั้งแต่ก่อน
G 
กี้ 
 
ว่าเฮาดีว่า
Am 
มีค่า
 
ยอย่องเอาห
G 
น้าละน้อว่า
Am 
ถืกใจ
 
บ่พอคราวไ
G 
ด้กะปี้นไปลายต่
F 
าง
 
พอขัดใจบ้
G 
างกะเป็นต่าง
Am 
น้อคน
G 
 
Am 
 
G 
 
Am 

 
โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮ
Dm 
าโอ..
 
โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮา
Am 
โอ่..

 
คำว่าคนดีนี่อยู่ที่ไผเป็น
Dm 
คนว่า
 
ขั่นแนมถืกใจข้านั้นล่ะว่า
Am 
คนดี
 
ขั่นผิดเฮาใจนี่บ่ว่าดีดอกมัน
Dm 
ซั่ว
 
ป่าวบอกไปทั่วมันซั่วย้อน
Am 
ขัดใจ.. 
 
ข่อย

F 
อย่าสุคึดหยังห
G 
ลายนำคนเว่าคน
Am 
ส่า
 
ฮู้แก่ใจตน
G 
ว่าผิดถืกเป็นแนว
F 
ใด๋
 
อย่าเดือดฮ้อนนำ
Am 
ปากลำบากดอก
Dm 
นำใจ
 
จื่อจำเอาไว้ เตือนใจประคอ
Am 
งตน

F 
สุดท้ายคำคน
G 
ส่ากะค่อยหายไปนำ
Am 
ลม
 
ความดีที่สร้าง
G 
สมภิรมย์สุขทุกเช้า
F 
ค่ำ
 
เทียวทางให้สุดเ
Am 
ส้นค่อยก้าวย่างอย่า
Dm 
ก้าวย่ำ
 
ครองชีพในธรรมดำรงตนบนความ
Am 
จริง

 
เด้อคน
Dm 
เอ๋ย
G 
   
 
คนเอ๋ย…

INSTRU | Am G | Am G |
INSTRU | Am G | F G | Am |
INSTRU | F | G | F | G |
INSTRU | Am G | Am G |

 
โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮ
Dm 
าโอ..
 
โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮา
Am 
โอ่..

 
คำว่าคนดีนี่อยู่ที่ไผเป็น
Dm 
คนว่า
 
ขั่นแนมถืกใจข้านั้นล่ะว่า
Am 
คนดี
 
ขั่นผิดเฮาใจนี่บ่ว่าดีดอกมัน
Dm 
ซั่ว
 
ป่าวบอกไปทั่วมันซั่วย้อน
Am 
ขัดใจ.. 
 
ข่อย

F 
อย่าสุคึดหยังห
G 
ลายนำคนเว่าคน
Am 
ส่า
 
ฮู้แก่ใจตน
G 
ว่าผิดถืกเป็นแนว
F 
ใด๋
 
อย่าเดือดฮ้อนนำ
Am 
ปากลำบากดอก
Dm 
นำใจ
 
จื่อจำเอาไว้ เตือนใจประคอ
Am 
งตน

F 
สุดท้ายคำคน
G 
ส่ากะค่อยหายไปนำ
Am 
ลม
 
ความดีที่สร้าง
G 
สมภิรมย์สุขทุกเช้า
F 
ค่ำ
 
เทียวทางสุดเ
Am 
ส้นค่อยก้าวย่างอย่า
Dm 
ก้าวย่ำ
 
ครองชีพในธรรมดำรงตนบนความ
Am 
จริง

F 
อย่าสุคึดหยังห
G 
ลายนำคนเว่าคน
Am 
ส่า
 
ฮู้แก่ใจตน
G 
ว่าผิดถืกเป็นแนว
F 
ใด๋
 
อย่าเดือดฮ้อนนำ
Am 
ปากลำบากดอก
Dm 
นำใจ
 
จื่อจำเอาไว้ เตือนใจประคอ
Am 
งตน

F 
สุดท้ายคำคน
G 
ส่ากะค่อยหายไปนำ
Am 
ลม
 
ความดีที่สร้าง
G 
สมภิรมย์สุขทุกเช้า
F 
ค่ำ
 
เทียวทางให้สุดเ
Am 
ส้นค่อยก้าวย่างอย่า
Dm 
ก้าวย่ำ
 
ครองชีพในธรรมดำรงตนบนความ
Am 
จริง

 
เด้อคน
Dm 
เอ๋ย
G 
   
 
คนเอ๋ย…

OUTRO | Am G | Am G |
OUTRO | Am G | F G | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites