คอร์ดเพลง ลืมเกิบ
ศิลปิน วิ วิลาวรรณ์
คอร์ดทั้งหมด C Em F G Dm Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | C Em | F G | ( 4 Times )

C 
เจ็บยุบ่ล่ะหื้อ 
 
 
Em 
จื่อยุบ่เฮ้อ
 
สมองเบ
F 
ลอบ่เป็นอันกินอันน
G 
อน
C 
อยากลืมเขา 
 
ฟ้าวเอาเ
Em 
หล้ามาถอน
 
เมาล่ะน
F 
อน 
 
คือสิลืม
G 
ได้
C 
แต่มันบ่คือเว้า 
 
เขายัง
Em 
อยู่ในใจ
 
แต่สิ่ง
F 
ที่ลืมได้.. 
 
มันบ่แม่นเ
G 
ขา

 
อยากสิ
Dm 
เมาให้ลืมเขามันผัดบ่แม่น
 
บัดลืมแ
Em 
หวนกุญแจรถ 
 
เงินสดกะหาย
 
จื่อท
F 
างเมือบ้านกะบ่ได้
 
อยากลืมเ
G 
ขา 
 
แต่เฮ็ดได้แต่ลืมเกิบ

 
กินเบียร์เบิดตั้งว่าหลายเ
C 
ติบ
 
สุดท้ายลืม
Em 
เกิบบ่ได้ลืม
Am 
เขา
 
กะ
G 
ว่าสิกินให้เ
F 
มา 
 
ให้เหล้าลบเ
G 
ขาบัดแห่งจื่อ
C 
ได้
 
เว้าเรื่องความ
F 
ฮัก 
 
ละคั่นสิเบิดบุญ
G 
คัก
 
จนหมู่
Em 
เอิ้นอิแหล่โส
Am 
ตาย
 
เมาจนฮ
F 
ากกะลืมเขาบ่ไ
G 
ด้ดอกเด้ออิห
C 
มอ 
 
 
G 

INSTRU | C Em | F G | ( 2 Times )
INSTRU | Am | Am | Am | F G | C |

 
อยากสิ
Dm 
เมาให้ลืมเขามันผัดบ่แม่น
 
บัดลืมแ
Em 
หวนกุญแจรถ 
 
เงินสดกะหาย
 
จื่อท
F 
างเมือบ้านกะบ่ได้
 
อยากลืมเ
G 
ขา 
 
แต่เฮ็ดได้แต่ลืมเกิบ

 
กินเบียร์เบิดตั้งว่าหลายเ
C 
ติบ
 
สุดท้ายลืม
Em 
เกิบบ่ได้ลืม
Am 
เขา
 
กะ
G 
ว่าสิกินให้เ
F 
มา 
 
ให้เหล้าลบเ
G 
ขาบัดแห่งจื่อ
C 
ได้
 
เว้าเรื่องความ
F 
ฮัก 
 
ละคั่นสิเบิดบุญ
G 
คัก
 
จนหมู่
Em 
เอิ้นอิแหล่โส
Am 
ตาย
 
เมาจนฮ
F 
ากกะลืมเขาบ่ไ
G 
ด้ดอกเด้ออิห
C 
มอ 
 
 
G 

 
ลืมเบิดสุอย่างแต่ลืมเขา
Am 
บ่ได้
 
ลืมเบิดสุอย่างแต่ลืมเขาบ่ได้
 
 
ฮากเกือบตายกะลืม แต่เกิบนั่นล่ะหนา  
 
 
ลืมหมดล่ะสร้อยแหวนนา
Dm 
ฬิกา
 
ลืมได้เบิดล่ะฮอดรถฮอดรา  
 
 
แต่ยังจําห
G 
น้า 
 
ผู้อ้ายเป็นแฟน
Am 
เก่า
 
แต่ยังจําห
G 
น้า 
 
ผู้อ้ายเป็นแฟน
Am 
เก่า

 
กะจึ่งว่าเซา
Am 
บ่ได้ 
 
เมาส่ําได๋กะจื่อได้คือเก่า
 
สุดท้ายลืมเกิบล่ะมันบ่ลืมเ
C 
จ้า
 
เมาแล้วแห่งคิด
Am 
เห็น
 
เหล้าซื้อ เหล้าเซ็นกะยังลืมบ่ได้  
 
 
ลืมแต่ของใช้และของมีค่า
 
 
เมาแล้วน้ําตากะไหลคือเก่า  
 
 
ยังคิดฮอดเ
G 
จ้า.. 
 
คือเก่า
C 
คําแพง 
 
 
G 

 
กินเบียร์เบิดตั้งว่าหลายเ
C 
ติบ
 
สุดท้ายลืม
Em 
เกิบบ่ได้ลืม
Am 
เขา
 
กะ
G 
ว่าสิกินให้เ
F 
มา 
 
ให้เหล้าลบเ
G 
ขาบัดแห่งจื่อ
C 
ได้
 
เว้าเรื่องความ
F 
ฮัก 
 
ละคั่นสิเบิดบุญ
G 
คัก
 
จนหมู่
Em 
เอิ้นอิแหล่โส
Am 
ตาย
 
เมาจนฮ
F 
ากกะลืมเขาบ่ไ
G 
ด้ดอกเด้ออิห
C 
มอ

 
เมาเ
Dm 
หล้าละหาเกิบให้
G 
พ้อ.. 
 
ดีกว่ารอเขา

INSTRU | C Em | F G | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites