คอร์ด คาดเฮาบ่แม่นคู่ วิ วิลาวรรณ์

คอร์ดเพลง คาดเฮาบ่แม่นคู่
ศิลปิน วิ วิลาวรรณ์
คอร์ดทั้งหมด C#m A G#7 G#m B E
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | C#m | C#m |
INTRO | C#m C#m | A | A |
INTRO | G# | G# | C#m |

C#m 
ได้เกิดมาพ้อกัน 
 
ได้ฮัก
B 
กันกะดี
C#m 
ส่ำใด๋
 
แต่ฟ้าเพิ่นเขียน
A 
ไว้ 
 
บ่ใ
B 
ห้ฮักเฮาสมห
E 
วัง
 
คั่นบ่ได้
C#m 
เป็นคู่ 
 
จักฟ้ายู่ใส่
F#m 
เฮ็ดหยัง
 
ฝันไปบ่ฮอ
A 
ดฝั่ง 
 
ย้อน
G#m 
ทางใจอ้าย
C#m 
เป็นเขา

 
สิบา
A 
ฟ้าเอาไว้ส่ำ
B 
ใด๋ 
 
ใจ
G#m 
อ้ายกะไป
C#m 
คือเก่า
 
สิยอมเ
A 
จ็บ บ่โอ้อ่าว สิถือ
G#7 
ว่า..

 
คาดว่าเฮาบ่แม่น
A 
คู่ 
 
ฟ้าเพิ่นบ่หลูโ
B 
ตน
 
ปั้นแต่งเฮาสอ
G#m 
งคน 
 
ให้มาแค่
C#m 
พบพ้อ
 
ฮ่วมฝันฮอดเคิ่งท
A 
าง 
 
เบิดบ่อนหย่างไป
B 
ต่อ
 
จักว่าให้มา
G#m 
พ้อ 
 
กันเฮ็ดหยัง
C#m 
น้อฟ้า
 
ซุกกันใส่แฮงโ
A 
พด 
 
ว่าแม่นบุญผ
B 
ลา
 
ใจพังบ่เป็
G#m 
นท่า 
 
ย้อนฮักมา
C#m 
ฮักฮ้าง
 
คาดสิบ่แม่น
A 
คู่ 
 
ยื้อฮักจนสุดท
B 
าง
 
สุดท้ายใจเหมิด
G#7 
หวัง.. 
 
ย้อนฟ้าซุกอ้ายใส่เขา

INSTRU | C#m | C#m | C#m | C#m |
INSTRU | A | A | G#m | G#m |
INSTRU | C#m | C#m |
INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | A | B | G#m | C#m |

 
สิบา
A 
ฟ้าเอาไว้ส่ำ
B 
ใด๋ 
 
ใจ
G#m 
อ้ายกะไป
C#m 
คือเก่า
 
สิยอมเ
A 
จ็บ บ่โอ้อ่าว สิถือ
G#7 
ว่า..

 
คาดว่าเฮาบ่แม่น
A 
คู่ 
 
ฟ้าเพิ่นบ่หลูโ
B 
ตน
 
ปั้นแต่งเฮาสอ
G#m 
งคน 
 
ให้มาแค่
C#m 
พบพ้อ
 
ฮ่วมฝันฮอดเคิ่งท
A 
าง 
 
เบิดบ่อนหย่างไป
B 
ต่อ
 
จักว่าให้มา
G#m 
พ้อ 
 
กันเฮ็ดหยัง
C#m 
น้อฟ้า
 
ซุกกันใส่แฮงโ
A 
พด 
 
ว่าแม่นบุญผ
B 
ลา
 
ใจพังบ่เป็
G#m 
นท่า 
 
ย้อนฮักมา
C#m 
ฮักฮ้าง
 
คาดสิบ่แม่น
A 
คู่ 
 
ยื้อฮักจนสุดท
B 
าง
 
สุดท้ายใจเหมิด
G#7 
หวัง.. 
 
ย้อนฟ้าซุกอ้าย
C#m 
ใส่เขา

 
คาดสิบ่แม่น
A 
คู่ 
 
เลยบ่ได้
B 
อยู่..
 
ฮ่วมเฮียง
C#m 
เคียงฝัน

OUTRO | A | G# | C#m |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites