คอร์ดเพลง พอแล้วพอ
ศิลปิน Phumin
คอร์ดทั้งหมด C F G Em Am

Capo #1


Capo #1
INTRO | C | C | F | F |
INTRO | G | G | C | C |

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
ฉันเสียเว
G 
ลา
 
มากมายนา
Em 
นา 
 
อยู่นานแสน
Am 
นาน
 
และต่อไป
F 
นี้ 
 
ถ้าอยากเดินท
G 
าง 
 
ฉันก็จะ
C 
ไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
กับความเสียด
G 
าย
 
ที่เคยหล่น
Em 
หาย 
 
ตามช่วง
Am 
เวลา
 
นับจากวัน
F 
นี้ 
 
ฉันจะไขว่ค
G 
ว้า
 
สิ่งที่เข้ามาด้วยความตั้ง
C 
ใจ

 
เฝ้าม
F 
อง 
 
ถึงเส้นท
G 
าง 
 
 
Em 
ที่ฉันเดิน
Am 
มา
 
กัด
F 
กิน 
 
เว
G 
ลา 
 
 
Em 
ฉันครึ่งค่อน
Am 
ชีวิต
 
เฝ้าม
F 
อง 
 
ถึงตอน
G 
นี้ 
 
 
Em 
ที่ฉันยึด
Am 
ติด
 
กับ
F 
สิ่งใดอยู่ห
G 
นอ 
 
ที่ทำให้ฉันไม่ก
C 
ล้าเดินไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
ฉันเสียเว
G 
ลา
 
มากมายนา
Em 
นา 
 
อยู่นานแสน
Am 
นาน
 
และต่อไป
F 
นี้ 
 
ถ้าอยากเดินท
G 
าง 
 
ฉันก็จะ
C 
ไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
กับความเสียด
G 
าย
 
ที่เคยหล่น
Em 
หาย 
 
ตามช่วง
Am 
เวลา
 
นับจากวัน
F 
นี้ 
 
ฉันจะไขว่ค
G 
ว้า
 
สิ่งที่เข้ามาด้วยความตั้ง
C 
ใจ

 
เฝ้าม
F 
อง 
 
ถึงเมื่อว
G 
าน 
 
 
Em 
ที่เพิ่งพ้น
Am 
มา
 
ฉัน
F 
มัว 
 
เสียเว
G 
ลา 
 
กับอะไร
Em 
หนอที่ทำเจ็
Am 
บช้ำ
 
เฝ้าม
F 
อง 
 
ถึงตอน
G 
นั้น 
 
 
Em 
ที่คนสำ
Am 
คัญ
 
จาก
F 
กัน 
 
เพราะ
G 
ฉันมัวเฝ้ารอวัน
C 
ที่จะบอกรัก

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
ฉันเสียเว
G 
ลา
 
มากมายนา
Em 
นา 
 
อยู่นานแสน
Am 
นาน
 
และต่อไป
F 
นี้ 
 
ถ้าอยากบอก
G 
รัก 
 
ฉันจะพูด
C 
ไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
กับความเสียด
G 
าย
 
ที่เคยหล่น
Em 
หาย 
 
ตามช่วงเ
Am 
วลา
 
นับจากวัน
F 
นี้ 
 
ฉันจะไขว่ค
G 
ว้า
 
คนที่เข้ามาด้วยความซื่อต
C 
รง

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | C | C7 |

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
ฉันเสียเว
G 
ลา
 
มากมายนา
Em 
นา 
 
อยู่นานแสน
Am 
นาน
 
และต่อไป
F 
นี้ 
 
ถ้าอยากเดินท
G 
าง 
 
ฉันก็จะ
C 
ไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
กับความเสียด
G 
าย
 
ที่เคยหล่น
Em 
หาย 
 
ตามช่วง
Am 
เวลา
 
นับจากวัน
F 
นี้ 
 
ฉันจะไขว่ค
G 
ว้า
 
สิ่งที่เข้ามาด้วยความตั้ง
C 
ใจ

 
และพอแล้ว
F 
พอ 
 
ฉันเสียเว
G 
ลา
 
มากมายนา
Em 
นา 
 
อยู่นานแสน
Am 
นาน
 
และต่อไป
F 
นี้ 
 
ถ้าอยากบอก
G 
รัก 
 
ฉันจะ
C 
พูดไป

 
ฉันพอแล้ว
F 
พอ 
 
กับความเสียด
G 
าย
 
ที่เคยหล่น
Em 
หาย 
 
ตามช่วง
Am 
เวลา
 
นับจากวัน
F 
นี้ 
 
ฉันจะไขว่ค
G 
ว้า
 
คนที่เข้ามาด้วยความซื่อต
C 
รง

 
นับ
F 
แต่ 
 
นาที
G 
นี้ 
 
 
Em 
ฉันจะทำทุก
Am 
อย่าง
 
ที่
F 
ฉัน 
 
อยากจะ
G 
ทำ 
 
 
Em 
แม้ไม่ดีเท่า
Am 
ใคร
 
แต่
F 
ฉัน 
 
ก็แค่ก
G 
ลัว 
 
 
Em 
ว่าความเสีย
Am 
ดาย
 
จะ
F 
มา 
 
คอยทำร้
G 
ายเหมือนวันที่
C 
ฉันผ่านพ้น

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites