Tune to Eb
INTRO | F | G | Em | Am |
INTRO | Dm | Em | Dm | G |

C 
เธอเปรียบดั่งต้นไม้ 
 
ที่เด่น
Am 
สวยหลายราตรี
 
ผลัดใ
F 
บสีเขียว
G 
ขจี 
 
สง่า
C 
สูงเทียบแผ่นฟ้า
C 
มีต้นไม้มากมาย 
 
ที่ผุด
Am 
ขึ้นตามกาลเวลา
 
เปรียบ
F 
ดั่งผู้คนนา
G 
นา 
 
ที่ผ่าน
C 
มาในชีวิตเธอ

C 
แล้วค่อยๆ ตายไป บ้างล้ม
Am 
หายบ้างแห้งเหี่ยว
 
บาง
F 
ต้นเคียงข้างแป๊ปเ
G 
ดียว 
 
ก็ลา
C 
ลับลงสู่พื้น
C 
มีแค่เพียงเถาวัลย์ 
 
โอบกอด
Am 
เธอทุกค่ำคืน
 
ไม่เ
F 
คยหวนคืนสู่
G 
พื้น 
 
ยอมหยัด
C 
ยืนไม่ลาไกล

C 
วันเวลาผ่านพ้น 
 
จนต้นไ
Am 
ม้สูงตระหง่าน
F 
มองเห็นการเปลี่ยน
G 
ผัน 
 
เหล่าบุป
C 
ผาที่มากมี
C 
และฉันในนามเถาวัลย์ 
 
จะอยู่เคียง
Am 
ข้างเธอคนดี
F 
อีกกี่เดือนกี่
G 
ปี 
 
ก็ไม่
C 
มีวันลาลับไกล

 
ต่อ
C 
ให้ผู้คนมากมาย 
 
จะหล่น
Am 
หายไม่หวนคืน
 
แต่จะ
F 
มีฉันเพียงผู้
G 
นึง 
 
ที่ยัง
C 
รักและห่วงใย
C 
ยามเมื่อเธอเติบโต 
 
เพื่อนดอกไ
Am 
ม้จะค่อยหายไป
 
แต่เ
F 
ธอก็ต้องไปให้ไ
G 
หว 
 
เพื่อชม
C 
ผืนพงไพรแห่งนี้

 
หากความ
F 
รักของเรามันเป็นอย่า
G 
งนี้
 
ฉันยิน
Em 
ดีโอบกอดเธอต้นไ
Am 
ม้ใหญ่
 
หากลม
F 
ฝนวันไหนมันแห้งเหือดไ
G 
 
ฉันจะเลื้อยไ
Em 
ปยังสายลำธาร 
 
เอาน้ำใ
Am 
ห้เธอ
Dm 
ยามที่เธอเหี่ยว
Em 
เฉา 
 
 
Dm 
ยามที่เธอโรย
Em 
รา
Dm 
เมื่อยามที่ป่าพา
Em 
เธอกลับคืน
 
ฉันจ
Dm 
ะยอมถูกกลืนลงไ
G 
ป 
 
เคียงข้างเ
C 
ธอ

C 
บุปผา นภา นที สิ่งเหล่า
Am 
นี้ไม่ต้องการ
 
ภูเ
F 
ขาพื้นดินสายธ
G 
าร 
 
ไม่เคย
C 
คิดจะไขว่คว้า
C 
เหมือนว่าความหวังดี 
 
จะมีใ
Am 
ห้ต้นไม้มากกว่า
 
มันเ
F 
ลยไม่ปรารถ
G 
นา 
 
จะเข้า
C 
มาครอบครองผู้ใด

 
เว
C 
ลาพรากคนข้างกาย 
 
พรากความ
Am 
หมายความทรงจำ
F 
เวลาพรากเอาความง
G 
าม 
 
หมู่ดอกไ
C 
ม้ไปจากเธอ
C 
แต่ไม่เคยมีเลย 
 
ที่ทำให้
Am 
ฉันต้องพรากเธอ
 
ไม่
F 
มีสักทีเลยเ
G 
ธอ 
 
ที่ไม่เ
C 
จอฉันอยู่ตรงนี้

 
หากความ
F 
รักของเรามันเป็นอย่า
G 
งนี้
 
ฉันยิน
Em 
ดีโอบกอดเธอต้นไ
Am 
ม้ใหญ่
 
หากลม
F 
ฝนวันไหนมันแห้งเหือดไ
G 
 
ฉันจะเลื้อยไ
Em 
ปยังสายลำธาร 
 
เอาน้ำใ
Am 
ห้เธอ
Dm 
ยามที่เธอเหี่ยว
Em 
เฉา 
 
 
Dm 
ยามที่เธอโรย
Em 
รา
Dm 
เมื่อยามที่ป่าพา
Em 
เธอกลับคืน
 
ฉันจ
Dm 
ะยอมถูกกลืนลงไ
G 
ป 
 
เคียงข้างเ
C 
ธอ

INSTRU | C | Am | F G | C |
INSTRU | C | Am | F G | C |

 
ถ้าล
C 
องมองมันดีๆ 
 
บทความ
Am 
นี้คือที่สุด
 
ของค
F 
วามรักที่สุด
G 
แท้ 
 
ไม่มี
C 
แม้ที่เปรียบปราน
C 
ความหวังดีเถาวัลย์ 
 
เปรียบดัง
Am 
ฉันที่ให้เธอ
 
แม้
F 
มันไม่ได้เลิศเ
G 
ลอ 
 
แต่เธอ
C 
หาไม่ได้อีกแล้ว
 
ก็
C 
มีบางที่น้อยใจ 
 
เธอใส่ใ
Am 
จดอกไม้ช่ออื่น
 
แต่
F 
ฉันก็ไม่เคยจะ
G 
ฝืน 
 
ปล่อยมือ
C 
ฉันที่กอดเธอ

 
หลายค
C 
รั้งที่มองดูเธอ 
 
หกระ
Am 
เหินปนกันไป
 
แต่เถา
F 
วัลย์ก็ไม่เคยไปไ
G 
หน 
 
ยังกอดต้นไ
C 
ม้ไว้สุดแรง
C 
หากว่ามันต้องตาย 
 
ปรารถ
Am 
นาไว้เพียงแค่
 
ให้ต
F 
ายไปกับรัก
G 
แท้ 
 
เจ้าต้นไ
C 
ม้ดั่งที่ต้องการ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites