คอร์ดเพลง แก้วสุดท้าย
ศิลปิน แต้ ศิลา
คอร์ดทั้งหมด A E F#m Bm D C#m
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A E/G# | F#m |
INTRO | Bm E | A | A |

 
จากวัน
A 
นั้นที่เธอเปลี่ยนไป 
 
ฉันก็ก
E 
ลายเป็นคนละคน
 
ชี
D 
วิตวุ่นวายสับสน 
 
จนไม่เห
A 
ลือใคร
 
แต่ในวัน
A 
นี้ไม่มีเธอแล้ว 
 
ยังไม่แค
E 
ล้วจะต้องเสียใจ
 
ยิ่งตอก
D 
ย้ำซ้ำเติมลงไป เจ็บมากก
A 
ว่าเดิม

 
แค่อยากจะ
D 
มีอะไรเยียวยา 
 
ได้แค่สุ
A 
ราเพื่อมาย้อมใจ
 
แต่ว่ายิ่ง
D 
กินเท่าไร 
 
หน้าเธอก็ล
A 
อยมาทุกที
 
ไม่
D 
มีประโยชน์อะไร 
 
ไม่อยากต้อ
C#m 
งใช้..วิ
F#m 
ธีนี้
 
แต่มันไม่
Bm 
มีทางที่ดีกว่านี้ให้เ
E 
ลือกเลย 
 
โอ๊ย..

 
ให้ความเจ็บค
D 
รั้งนี้มันห
E 
ายไป
C#m 
ไหลทิ้งลง
F#m 
น้ำตา
D 
อย่าได้ย้อนคืน
E 
มาหากันอีกเ
A 
ลย
 
ยกแก้วสุดท้
D 
ายแล้วขอให้
E 
จำ
 
จากนี้
C#m 
จะทำ 
 
จะเป็น
F#m 
คนใหม่
D 
จะไม่ยอมเสีย
E 
ใจอีกแล้ว
 
จะพ
D 
ยายามให้ห
E 
มดแก้วนี้เพื่อ
A 
ลืมเธอ

INSTRU | A E/G# | A E/G# |
INSTRU | F#m E | D C#m |
INSTRU | Bm E | A |

D 
  เพราะเ
E 
ธอเป็นดัง
C#m 
ลมหาย
F#m 
ใจ
 
อยากจะ
Bm 
ลืมสักเท่าไร 
 
ยิ่งแต่จำจนฝังใจ
 
บอกได้เ
E 
ลยว่าแก้วสุดท้าย 
 
ไม่
A 
มีจริง 
 
 
E 

 
แค่อยากจะ
D 
มีอะไรเยียวยา 
 
ได้แค่สุ
A 
ราเพื่อมาย้อมใจ
 
แต่ว่ายิ่ง
D 
กินเท่าไร 
 
หน้าเธอก็ล
A 
อยมาทุกที
 
ไม่
D 
มีประโยชน์อะไร 
 
ไม่อยากต้อ
C#m 
งใช้..วิ
F#m 
ธีนี้
 
แต่มันไม่
Bm 
มีทางที่ดีกว่านี้ให้เ
E 
ลือกเลย.. 
 
F# 
อ๊ย..

 
ให้ความเจ็บค
E 
รั้งนี้มันหา
F# 
ยไป
D#m 
ไหลทิ้งลง
G#m 
น้ำตา
E 
อย่าได้ย้อนคืน
F# 
มาหากันอีกเ
B 
ลย
 
ยกแก้วสุดท้
E 
ายแล้วขอให้
F# 
จำ
 
จากนี้
D#m 
จะทำ 
 
จะเป็น
G#m 
คนใหม่
E 
จะไม่ยอมเสีย
F# 
ใจอีกแล้ว
E 
จะพยายามให้ห
F# 
มดแก้วนี้เพื่อลื
B 
มเธอ

 
ยกแก้วสุดท้
E 
ายแล้วขอให้
F# 
จำ
 
จากนี้
D#m 
จะทำ 
 
จะเป็น
G#m 
คนใหม่
E 
จะไม่ยอมเสีย
F# 
ใจอีกแล้ว
E 
จะพยายามให้ห
F# 
มดแก้วนี้เพื่อลื
B 
มเธอ

E 
จะพยายามไม่
F# 
ให้คิดถึง.. 
 
เธออีกต่อไป

OUTRO | B F#/A# | G#m |
OUTRO | C#m F# | B |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites