คอร์ดเพลง ค่าผ่านทาง
ศิลปิน Phumin (ภูมิมินท์)
คอร์ดทั้งหมด C Em Am F G

INTRO | C | Em | Am | G |
INTRO | C | Em | Am | G |

 
อย่าอย่าไป
C 
ย้อน 
 
ถึงวันผ่าน
Em 
มา
 
อย่าเสียเว
Am 
ลาอยู่กับความผิด
Em 
พลั้ง
 
ฉันเ
F 
ชื่อทุกอย่างมีเหตุ
Em 
ผลของมัน
 
ใน
F 
ทุกๆ การ ที่
G 
ตัดสินใจ

 
อย่าง
C 
การเดินทางที่
Em 
แสนยาวไกล
 
เรา
Am 
ต้องเลือกไปเมื่อ
Em 
ถึงทางแยก
 
บ้าง
F 
ครั้งต้องเลือก 
 
ด้วย
Em 
ความจำเป็น
 
หลาย
F 
ครั้งที่ทำเพราะ
G 
ว่าต้องทำ

 
โดย
C 
ที่ไม่รู้ 
 
ถึง
Em 
ทางข้างหน้า
 
ว่า
Am 
จะสวยงาม 
 
หรือ
Em 
อันตราย
 
ข้าง
F 
ทางประดับ 
 
ไป
Em 
ด้วยดอกไม้
 
หรือ
F 
ว่าขวากหนาม 
 
ไว้
G 
คอยทิ่มแทง

 
ถึง
C 
อยากกลับไป 
 
แก้
Em 
ไขอะไร
 
หรือชื่น
Am 
ชมดอกไม้ 
 
ที่
Em 
เคยเดินผ่าน
 
ความ
F 
สวยงามก็ 
 
ไม่เ
Em 
หมือนเมื่อวาน
 
ความ
F 
รู้สึกมัน 
 
คง
G 
ไม่เหมือนเดิม

C 
ทางที่มาแล้ว 
 
สิ่ง
Em 
ที่พลาดแล้ว
 
ถึง
Am 
เดินย้อนไปก็เ
G 
ป็นภาพเก่า
 
พบเ
F 
จอสิ่งเก่าที่ทำ
Em 
เราปวดร้าว
 
อย่าให้
F 
ตัวเรา 
 
อยู่
G 
แค่เมื่อวาน

 
บน
C 
เข็มของนาฬิกา
 
แม้จะหมุน
Em 
มาที่เดิมทุกวัน
 
แต่
Am 
ไม่มีเลยสักครา
 
ที่เข็มของ
G 
มันจะหมุนทวนคืน
 
ถึง
C 
แม้ว่าเราต้องเวียน
 
ทุกวันทุก
Em 
คืนกับที่เราเลือก
 
ยัง
Am 
ดีกว่าที่เราต้อง
 
กลับไปเจ็บ
G 
ช้ำ ซ้ำๆ เรื่องเดิม

 
ทุกการตัด
C 
สินใจแค่
Em 
ชั่วคราว
 
พวกเราต้อง
Am 
เลือกที่ดีที่
Em 
สุด
 
ด้วย
F 
บางเหตุผล 
 
ที่
Em 
ยากเข้าใจ
 
เพราะไ
F 
ม่มีใคร 
 
จะ
G 
รู้ล่วงหน้า

 
อย่างก
C 
ารเดินทางที่
Em 
ถึงทางแยก
 
บาง
Am 
ครั้งเลือกไปเพราะเ
Em 
พียงแค่ชอบ
 
ถ้า
F 
รู้มาก่อน 
 
ว่า
Em 
มีขวากหนาม
 
ก็
F 
คงเลือกทางที่
G 
มีดอกไม้

 
แต่
C 
ถ้าให้ย้อน 
 
ย้อน
Em 
คืนที่เดิม
 
เพื่อ
F 
ไปพบความ 
 
พลาด
Em 
พลั้งเก่าๆ
 
ยอม
F 
ให้ขวากหนามได้
Em 
ขว้างทางเรา
 
ยัง
F 
ดีกว่าเราทำ
G 
ร้ายตัวเอง

 
อย่างบน
C 
เข็มของนาฬิกา
 
แม้จะหมุน
Em 
มาที่เดิมทุกวัน
 
แต่
Am 
ไม่มีเลยสักครา
 
ที่เข็มของ
G 
มันจะหมุนทวนคืน
 
ถึง
C 
แม้ว่าเราต้องเวียน
 
ทุกวันทุก
Em 
คืนกับที่เราเลือก
 
ยัง
Am 
ดีกว่าที่เราต้อง
 
กลับไปเจ็บ
G 
ช้ำ ซ้ำๆ เรื่องเดิม

INSTRU | C | Em | Am | G |
INSTRU | C | Em | Am | G |

 
อย่างบน
C 
เข็มของนาฬิกา
 
แม้จะหมุน
Em 
มาที่เดิมทุกวัน
 
แต่
Am 
ไม่มีเลยสักครา
 
ที่เข็มของ
G 
มันจะหมุนทวนคืน
 
ถึง
C 
แม้ว่าเราต้องเวียน
 
ทุกวันทุก
Em 
คืนกับที่เราเลือก
 
ยัง
Am 
ดีกว่าที่เราต้อง
 
กลับไปเจ็บ
G 
ช้ำ ซ้ำๆ เรื่องเดิม

 
เราทำดี
C 
แล้ว 
 
ดีที่สุด
Em 
แล้ว
 
อย่าคิดเสีย
Am 
ใจที่พลั้งพลาด
Em 
มา
 
ทุก
F 
การเติบโตมี
Em 
ค่าผ่านทาง
 
อยู่
F 
ที่ว่าเราจะเ
G 
สียเท่าไหร่
 
เว
C 
ลาชีวิต 
 
ไม่ไ
Em 
ด้มากพอ
 
ที่
Am 
เราต้องย้อนแก้
Em 
ไขอะไร
 
บาง
F 
ทีเส้นทางที่
Em 
ได้เลือกไว้
 
ดอกไ
F 
ม้รอเราอยู่
G 
ทีปลายทาง

 
ที่
C 
ผ่านมาแล้วขอใ
Em 
ห้แล้วไป
 
เก็บ
Am 
ไว้เตือนใจเพื่อ
Em 
ที่ดีกว่า
 
ถ้า
F 
มีบางสิ่งที่
Em 
อยากจะขอ
 
ก็
F 
ขอให้เราเข้มแ
G 
ข็งกว่านี้
 
และ
C 
บทสุดท้าย 
 
ขอ
Em 
ให้พบเจอ
 
ดอกไ
Am 
ม้ที่มันสวย
Em 
งามเร็วไว
 
ดอก
F 
ไม้ช่อเก่า 
 
เก็บ
Em 
ไว้ในใจ
 
ชื่น
F 
ชมความสวย 
 
ในภ
G 
าพทรงจำก็เพียง
C 
พอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites