คอร์ดเพลง สัญญากันขโมย
ศิลปิน The Deep
คอร์ดทั้งหมด F C Am Dm G D A

Tune to Eb

 
ที่
F 
รัก สองเรา อยู่ด้วย
C 
กันมานานเท่าไร
Am 
จำได้ไหมเรื่องราววันเ
F 
ก่า
 
ก่อน
F 
นั้น.. 
 
ที่ฉันจ้
C 
องมองตา
 
จับมือ
Am 
เธอและพูดคำหนึ่ง
Dm 
คำ

 
ไม่ว่า
Em 
นานเท่าไหร่ 
 
ก็ไม่
F 
ลืม
 
หากใครทำให้เราสองคนต้องหวั่นไหว  
Dm 
 
ไม่ว่าใ
Em 
ครเข้ามาทำให้เผ
F 
ลอใจ 
 
ก็จะไ
G 
ม่กลัว

 
นั่นคือสัญ
C 
ญา 
 
ไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
Am 
เป็นคำสัญญาที่..เ
F 
รามีไว้ให้กัน
C 
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ 
 
เราจะไม่
Am 
มีทาง
 
ไม่มีวัน ให้ใ
F 
ครมาแทรกก
G 
ลางระหว่างเรา

INSTRU | C |

 
ที่
C 
รัก แม้เรา อาจมี
C 
วันที่ไม่เข้าใจ
Am 
ขอได้ไหมอย่า
G 
พึ่งหนีห่
F 
าง
 
จากไป.. เพราะฉันย
C 
อมทุกอย่าง
 
ก็เพื่อ
Am 
คำว่ารักตลอด
Dm 
ไป

 
ไม่ว่า
Em 
นานเท่าไหร่ 
 
ก็ไม่
F 
ลืม
 
หากใครทำให้เราสองคนต้องหวั่นไหว  
Dm 
 
ไม่ว่าใ
Em 
ครเข้ามาทำให้เผ
F 
ลอใจ 
 
ก็จะไ
G 
ม่กลัว

 
นั่นคือสัญ
C 
ญา 
 
ไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
Am 
เป็นคำสัญญาที่..เ
F 
รามีไว้ให้กัน
C 
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ 
 
เราจะไม่
Am 
มีทาง
 
ไม่มีวัน ให้ใ
F 
ครมาแทรกก
G 
ลางระหว่างเรา

Dm 
  โอ้ความ
Em 
รักที่ดีอย่าง
F 
นี้
 
  จะเก็บรัก
Bb 
ษาให้นานเท่านาน

INSTRU | D | Bm | G A |
INSTRU | D | A/C# | C | A |

 
นั่นคือสัญ
D 
ญาไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
Bm 
เป็นคำสัญญาที่เ
G 
รามีไว้ให้
A 
กัน
D 
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ 
 
เราจะไม่มี
Bm 
ทาง
 
ไม่มีวัน ให้ใ
G 
ครมาแทรกก
A 
ลาง

 
นั่นคือสัญ
D 
ญาไม่ให้ใครขโมยเธอไปจากฉัน
Bm 
เป็นคำสัญญาที่เ
G 
รามีไว้ให้
A 
กัน
D 
ยังคงสัญญาว่าต่อจากนี้ 
 
เราจะไม่มี
Bm 
ทาง
 
ไม่มีวัน ให้ใ
G 
ครมาแทรกก
A 
ลางระหว่างเรา

D 
จะดูแลรักเราให้อยู่ 
 
อยู่กับเราให้นานที่สุด
Bm 
อยากให้เราสองคนได้อยู่ 
 
 
G 
อยู่ด้วยกันให้น
A 
านที่สุด

D 
ยังคงสัญญาว่า
A/C# 
ต่อจากนี้ 
 
เราจะไม่
C 
มีทาง
 
ไม่มีวัน ให้ใ
G 
ครมาแทรกก
A 
ลางระหว่างเรา..

OUTRO | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites